Nieuws 30 april 2020

24/7 ondersteuning aan ouders van start

Op 1 mei gaat de 24/7 chat & telefonie van start, een platform waarmee de JGZ tijdens en buiten kantoortijden 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar en beschikbaar is voor ouders. Voor kleine en grote vragen en zorgen, ter geruststelling, om mee te denken en om zo nodig te verwijzen. Dat wordt beoogd met 24/7 bereikbaarheid via chat (webchat en beveiligde whatsapp) en de telefoon, aangevuld met de online informatievoorziening van jeugdgezondheid.nl. Paula Zwijgers vertelt over de stand van zaken en ambities van dit project.

Waarom is dit project gestart?

Een aantal JGZ-organisaties besloot in 2018 om met elkaar een project te starten. Voor een betere aansluiting bij de 24/7 online samenleving, werd besloten tot de gezamenlijke realisatie van een 24/7 platform voor ouders. Een belangrijke kenmerk is dat de JGZ via dit platform niet alleen bereikbaar is, maar ook beschikbaar: 24 uur per dag, zeven dagen per week.

De JGZ-organisaties die meedoen met dit initiatief zijn van mening dat de advies en voorlichtingsfunctie aan ouders zo een krachtige impuls krijgt: online waar mogelijk en offline waar nodig.

En toen?

Er was sprake was van een vliegende start. Maar al snel werd duidelijk dat samenwerken ook betekent: water bij de wijn doen, gezamenlijk investeren, wederzijdse processen in lijn brengen en daarover afstemmen. Dat was niet altijd gemakkelijk en heeft uiteindelijk meer tijd gekost dan van tevoren was bedacht. Maar al met al ook een proces waar we ongelooflijk veel hebben geleerd.

Waar staan jullie nu?

Op 1 mei gaat de 24/7 chat en telefonie in enkele regio’s live. Voor de invulling van de dienst buiten kantooruren, wordt samengewerkt met Zorgcentrale Noord waar al ruime ervaring is met jeugdgezondheidszorg. De diensten worden ingevuld door verpleegkundigen. Deelnemende organisaties en de Zorgcentrale hebben protocollen gedeeld en afgestemd en er zijn procesafspraken gemaakt voor het geval er sprake is van doorverwijzing. Omdat zorg-op-afstand echt anders is dan de zorg die op locatie wordt geboden, vindt deze periode ook scholing plaats met betrekking tot het chatten.

Daarnaast is er een kick off geweest voor de realisatie van het online platform jeugdgezondheid.nl. Deze zal in de loop van dit jaar worden gelanceerd.

Tenslotte denken we hard na over de marketing: on- en offline. JGZ moet echt een begrip worden in de wereld van (aanstaande) ouders. Jeugdgezondheid.nl gaat daarbij helpen. De JGZ-professionals spelen daarbij een cruciale rol. Denk bijvoorbeeld aan thuisarts.nl. Als ik bij mijn huisarts kom, staat de website van thuisarts.nl standaard open. Als mij iets wordt verteld of uitgelegd, maakt de huisarts daarbij gebruik gemaakt van deze website. Als JGZ-professionals straks op een vergelijkbare manier omgaan met jeugdgezondheid.nl, gaat dat enorm helpen.

Zijn er nog andere ambities?

Die zijn er zeker! Allereerst is in de corona tijd de behoefte aan videobellen enorm gestegen. In het project is nagedacht over het koppelen van het videobellen aan de chat en telefoniediensten. Er is een zeer mooie oplossing bedacht die via jeugdgezondheid.nl kan worden aangeboden, maar ook via het digitaal dossier JGZ. Een practice based oplossing.

Verder willen we straks via jeugdgezondheid.nl de ouderportalen van de digitale dossiers (zoals Mijn Kind In Beeld en Mijn Kinddossier) kunnen benaderen. Ontsluiting van de regionale informatie van de deelnemende organisaties is ook een belangrijke wens.

We zijn ons er bewust van dat opschaling van jeugdgezondheid.nl naar landelijke niveau een enorme impuls zal geven aan het nog veel slimmer kunnen organiseren. Een landelijk rooster voor de 24/7 dienstverlening biedt immers veel meer mogelijkheden en minder belasting per organisatie, dan wanneer iedere organisatie dit voor zich regelt. Hoe meer deelnemers, hoe meer functionaliteit, hoe krachtiger de marketing, zoveel groter het bereik.

Bij de start van het project waren negen JGZ-organisaties betrokken. Door omstandigheden (o.a. fusie) hebben we van twee organisaties afscheid moeten nemen. Momenteel zijn dus zeven JGZ-organisaties betrokken, naast GGD GHOR NL, ActiZ en het NCJ. Maar er is ruimte voor nog veel meer organisaties.

De 24/7 beschikbaarheid is een belangrijk onderdeel van de (landelijke) strategische koers van de gezamenlijke JGZ-organisaties. Jeugdgezondheid.nl vormt een mooie basis om dit handen en voeten te geven.

Hoe wordt dit project betaald?

Dankzij een impuls donatie van Noaber Foundation, zijn al veel gemeenschappelijke kosten gedekt. Daarnaast vragen wij nieuwe deelnemers een start investering van € 10.000.

Uit deze gezamenlijke pot worden de gemeenschappelijke kosten betaald, zoals de operationele projectleiding, de technische implementatie, de onderhandelingen over de contracten, de deelname van Pharos en het ontwerp voor een platform. Bij alle onderdelen van het project zijn de deelnemende JGZ-organisaties leidend.

Bij wie kunnen JGZ-organisaties zich melden?

Omdat ik het NCJ ga verlaten vanwege een andere baan, is mijn collega Peter Hulsen degene die dit project overneemt. Wil je meer weten? Neem dan met hem contact op.

Ga je het NCJ verlaten?

Na bijna zeven jaar gewerkt te hebben bij het NCJ, werd het tijd voor een andere uitdaging. Ik ga aan de slag bij een gemeente. Ik kijk met veel plezier terug op mijn werkzaamheden voor de jeugdgezondheidszorg. Ik hoop dat deze sector zich goed kan nestelen in de veelal digitale 24/7 samenleving, waarvoor verbinding en samenwerking wat mij betreft kernbegrippen zijn. Alleen ga je snel, maar samen ben je sterker en kom je verder!

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.