Nieuws 3 juni 2014

10 juni laatste bijeenkomst begeleidingscommissie Uitvoeringsvarianten

Op dinsdag 10 juni vindt de laatste bijeenkomst met de begeleidingscommissie Uitvoeringsvarianten plaats. We gaan daar de laatste versie van de professionele standaard “Monitoring ontwikkeling kind 0-18 jaar” bespreken. In dit overzicht is aangegeven wanneer JGZ pro-actief contact dient te hebben met kind/jongere en ouder en op basis van welke meest kritieke factor. Elk pro- actief contact of contact dat in overleg met de ouder of jongere tot stand komt kan leiden tot een contact op indicatie. Flexibilisering is binnen de bandbreedte en naar de vorm van uitvoering mogelijk. Deze standaard zal ook op de Toogdag van 19 juni a.s. gepresenteerd worden.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.