JGZ Innovatieatelier

In het innovatieatelier komen JGZ-professionals (innovatiepioniers) uit heel Nederland bij elkaar om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan naar ruimte om de beweging naar vernieuwing in gezamenlijkheid in te zetten binnen de eigen organisatie. Dit betekent ook: buiten de muren van de eigen organisatie kijken. Samen verbinden, versterken en vernieuwen we.

Zie jij kansen waar anderen problemen ervaren? En wil jij innovatiekracht permanent stimuleren binnen jouw JGZ-organisatie? Word innovatiepionier, en ontdek jouw ontwikkelkracht als innovatiepionier!

Innovatiepioniers halen ideeën binnen hun eigen organisatie op en delen deze met collega-pioniers en andersom. Tijdens het atelier:

  • wordt kennis gedeeld over actuele thema’s van zowel binnen als buiten de JGZ
  • worden samenwerkingsverbanden opgezet
  • wordt in deelgroepen gewerkt aan vernieuwende plannen

Jaarlijks organiseert het NCJ 5 a 6 innovatieateliers. Bekijk de agenda

Deelname aan het innovatieatelier levert voordeel op, ook voor jouw JGZ-organisatie:

  • Gemotiveerde medewerkers: vernieuwingen helpen in hun dagelijkse werk 
  • Altijd op de hoogte van landelijke JGZ ontwikkelingen en innovaties
  • In co-creatie werken aan vernieuwingen (niet het wiel opnieuw uitvinden)
  • Innovatie een vast thema op de agenda
  • Kosten voor innovaties kunnen gedeeld worden met andere JGZ-organisaties

Bekijk de video en memo van het JGZ innovatieatelier van het NCJ.

Advies op maat

Wil je meer weten of sparren over de plek van innovatie binnen jouw JGZ-organistie? Neem contact op met Ellen-Joan Wessels voor meer informatie via 06 - 13 27 67 62 of ejwessels@ncj.nl.

Deel dit met je netwerk

Data Innovatieateliers 2022

Woensdag: 13 april
Woensdag: 22 juni
Woensdag: 21 september
Woensdag: 23 november

Contactpersoon

Ellen-Joan Wessels

Telefoon: 06 - 13 27 67 62

E-mail: ejwessels@ncj.nl

Hoe krijgt innovatie een plek binnen jouw JGZ-organisatie? Vaardig één of twee mensen af naar het innovatieatelier en geef jouw mensen tijd voor het oppakken van taken die zorgen dat vernieuwing in beweging en op gang komt.