Bibliotheek

Hier vind je alle beschikbare downloads.
Vink één of meerdere thema's aan en klik op 'ZOEKEN' of zoek met eigen zoekwoorden door gebruik te maken van het veld 'Omschrijving'. 
Wij werken momenteel aan het optimaliseren van de bibliotheek. Hulp nodig? Laat het ons weten

Filters
Zoek een document

967 resultaten


Eindrapportage Op weg naar een geletterde generatie - 03 mrt 2020
Het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid (NCJ) en Stichting Lezen & Schrijven (L&S) hebben de handen ineengeslagen in het project ‘Op weg naar een geletterde generatie.’ Met als doel in de toekomst de intergenerationele overdracht van laaggeletterdheid een halt toe te roepen . Drie JGZ-organisaties voerden een pilot uit. Dit is de eindrapportage van de pilot.

Hoogbegaafdbrochure1.pdf - 30 jan 2020

JGZ Richtlijn Astma.pdf - 28 jan 2020

PowerPoint - 28 jan 2020

Deel dit met je netwerk