Bibliotheek

Hier vind je alle beschikbare downloads.
Vink één of meerdere thema's aan en klik op 'ZOEKEN' of zoek met eigen zoekwoorden door gebruik te maken van het veld 'Omschrijving'. 
Wij werken momenteel aan het optimaliseren van de bibliotheek. Hulp nodig? Laat het ons weten

Filters
Zoek een document

998 resultaten


JGZ Live EBP.pptx.pdf - 02 feb 2022

Stippel-BrigadeASS.pdf - 27 jan 2022
In de eerste levensjaren ontstaat er bij ouders van een kind met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) soms al een vermoeden dat er iets anders is. Toch wordt de diagnose vaak pas jaren later gesteld. Onderzoek toont aan dat het niet-pluis gevoel van de JGZ professional en de ouders misschien wel net zo belangrijk is als de andere criteria voor het vermoeden op ASS.

Stippel-Brigade: artikel over Cardiovasculaire gezondheid op de leeftijd van 5-6 jaar - 29 okt 2021
Cardiovasculaire aandoeningen zijn een groeiend probleem en een belangrijke doodsoorzaak in de Nederlandse samenleving. Als risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen op latere leeftijd al op de kinderleeftijd geïdentificeerd zouden kunnen worden, dan kunnen interventies daarop worden ontwikkeld.

Handreiking Intake jeugdgezondheidszorg voor statushouderskinderen - 21 okt 2021
Achtergrondinformatie en aandachtspunten voor de JGZ-professional om vluchtelingenkinderen in de gemeente goed en snel in beeld te krijgen.

Handreiking JGZ asielzoekerskinderen oktober 2020 - 21 okt 2021
De handreiking JGZ asielzoekerskinderen is opgesteld voor en in samenwerking met, JGZ-professionals die werken binnen de JGZ/PGA. In de handreiking zijn contractafspraken vertaald naar de praktijk.

Stippel-Brigade: artikel over ouderschaps burn-out - 29 sep 2021
Deze maand (september 2021) las de Stippel-Brigade een artikel over 'ouderschaps burn-out'. Een individualistische cultuur is een belangrijke voorspeller van ‘ouderschaps burn-out’.

Stippel-Brigade: artikel over Adverse Childhood Experiences - 28 mei 2021
Deze maand (mei 2021) las de Stippel-Brigade een artikel over Adverse Childhood Experiences. Negatieve jeugdervaringen zijn op termijn een kostbare aangelegenheid en als JGZ hebben we best wat tools in handen om ze te voorkomen of op zijn minst hun impact te verminderen.

Vragenlijst RCDAS.pdf - 27 mei 2021

Vragenlijst SDQ.pdf - 27 mei 2021

Vragenlijst LSVG.pdf - 27 mei 2021

Vragenlijst ARI-CP.pdf - 27 mei 2021

Deel dit met je netwerk