Toolbox beleidsadvisering Basispakket

Algemeen

Op deze pagina vind je meer algemene informatie over beleidsadvisering.

Allereerst wordt in de ‘Presentatie opzet en inhoud Toolbox Beleidsadvisering‘ kort ingegaan op de achtergrond van de Toolbox: waarom is deze ontwikkeld en voor wie is deze bestemd?

Via de figuur uit de presentatie, wordt duidelijk dat de toolbox is ge├źnt op (statistische) gegevens en vaardigheden.

Op basis van een rondje langs het veld (gemeenten en JGZ- organisaties), vind je in de slides 8 t/m 10 de informatie die deze partners van belang achten om nader toe te lichten in de toolbox:
Over (statistische) gegevens is informatie te vinden in de map ‘Gegevens’.

In de map ‘Vaardigheden’, maar ook in deze map met algemene informatie, wordt aandacht geschonken aan de andere gesignaleerde onderwerpen.
Verder is het van belang om niet alleen bij de uitvoering van het werk, maar ook bij de ontwikkeling van beleidsadviezen achter je bureau vandaan te komen en de samenwerking aan te gaan. Interactie tussen adviseur en geadviseerde, hoort daarbij.

Over wat beleidsadvisering is, zijn vele artikelen en boeken geschreven. Wij hebben uit het enorme aanbod een selectie gemaakt.

Voorbeeld

De gemeente Utrecht heeft een aanpak ontwikkeld voor hoe je van signaal komt tot een passende aanpak onder de titel JGZ als oren en ogen van de stad.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.