Werkconferentie: Van 60 naar 600 verpleegkundig specialisten in de JGZ

8 juni 2023 12:00 - 16:30 NCJ, Churchilllaan 11 (7e etage) te Utrecht

De JGZ is continu in beweging. De maatschappelijke ontwikkelingen (zoals gezondheidsverschillen en kansenongelijkheid) en de toenemende verwachtingen van de samenleving vragen om inhoudelijke wendbaarheid van de JGZ-professional. De technologische ontwikkelingen (zoals digitalisering, online dienstverlening en AI) bieden de JGZ-organisatie een mogelijkheid om de verbinding met jeugdigen en ouders beter, op maat, toegankelijker, efficiënter en/of effectiever tot stand te brengen. Flexibilisering van de arbeid(sovereenkomst) en toename van het zzp’er-schap vraagt om een goede, eerlijke en vertrouwde verbinding tussen werkgever en werknemer in de JGZ, om wederzijds commitment te versterken en te verduurzamen.

De demografische ontwikkelingen (ontgroening en vergrijzing) en daarmee gepaard gaande schaarste stellen ten slotte de JGZ-organisaties voor de uitdaging de voor de maatschappij zo belangrijke kwaliteit en continuïteit van het JGZ-vakmanschap te borgen; nu en in de toekomst.

In dit krachtenveld zien we een nieuw type vakmanschap. Verpleegkundig specialist (VS) is geen novum in de JGZ en toch is het voor velen een ‘new kid on the block’.

  • Wat is het precies?
  • Welke plek zou het kunnen krijgen naast de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts/arts M+G?
  • Is dit type vakmanschap wel nodig en wenselijk in de JGZ? Zo ja, hoe borg je het in de JGZ-organisatie?
  • Hoe werk je gezamenlijk aan het (door)ontwikkelen van dit type JGZ-vakmanschap?

Iedereen voelt de urgentie en het belang om als JGZ-sector concreet aan de slag te gaan. Kortom, het is tijd om samen aan tafel te gaan en kennis, inzichten en ervaringen bij elkaar te brengen en met elkaar te delen. Het is tijd voor een JGZ-werkconferentie! Meld je vóór donderdag 25 mei aan.

Doel en resultaten van de werkconferentie
Het doel van deze werkconferentie is zowel het met elkaar delen van de beschikbare kennis, expertise en ervaring over de verpleegkundig specialist, als ook het gezamenlijk verzamelen van bouwstenen voor het ontwikkelen van een landelijke visie op het VS-vakmanschap in de JGZ.

Resultaten van die dag zijn:

  • Deelnemers hebben een gedeelde basis van de kennis van en het inzicht in wat verpleegkundig specialist in de JGZ op dit moment is, wat het inhoudt en welke plek het in de organisatie heeft.
  • Deelnemers hebben zicht gekregen op voordelen en eventuele bezwaren voor het inzetten van verpleegkundig specialist in de JGZ.
  • Deelnemers hebben samen de bouwstenen voor een landelijke visie op het VS-vakmanschap benoemd.
  • Deelnemers hebben met elkaar concrete acties geformuleerd die ze samen willen gaan oppakken.

Programma

12.00 uur Inloop & lunch (speeddaten met een verpleegkundig specialist)
13.00 uur Start werkconferentie (groepsfoto)
13.05 uur Mini-college door een verpleegkundig specialist
13.20 uur Lagerhuisdebat over Nut & Noodzaak van de VS in de JGZ
14.05 uur PAUZE (speeddaten met een verpleegkundig specialist)
14.20 uur Zo doen wij het (drie praktijkvoorbeelden van de VS in een
JGZ-organisatie)
15.20 uur PAUZE (speeddaten met een verpleegkundig specialist)
15.30 uur Puzzelen met visie (bouwstenen verzamelen voor een
landelijke visie)
16.25 uur Afsluiting Werkconferentie (#van60naar600)

Het succes van deze werkconferentie wordt door jullie bepaald. Wees er dus bij en zorg ervoor dat de relevante collega’s (o.a. jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, artsen M+G, verpleegkundig specialisten) uit jouw organisatie zich tevens aanmelden. Hoe diverser de groep, hoe groter de ruimte is voor de meerstemmigheid op dit relevante thema. Hoe rijker de opbrengst aan inzichten en ervaringen die dag, hoe scherper je visie voor het definiëren van een actieplan.

NB. Bij afmeldingen korter dan drie dagen van tevoren zijn wij genoodzaakt om €50,00 in rekening te brengen voor de gemaakte kosten.

Tot 8 juni?!

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.