Webinarreeks over jeugdcriminaliteit

9 mei 2023 16:00 - 17:30 Online

Criminaliteit is niet alleen iets van politie en justitie. Professionals uit het sociaal domein hebben een belangrijke rol in de vroegsignalering. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid organiseren samen een reeks van drie webinars voor professionals in het sociaal én veiligheidsdomein zoals jongerenwerkers, jeugdgezondheidszorg professionals, jeugdzorg professionals, schoolmaatschappelijk werkers, onderwijsprofessionals, politie, beleidsmedewerkers, procesregisseurs. 

Verschillen tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein zullen blijven bestaan, maar het gaat erom hoe leren we elkaar beter kennen om de verschillen te overbruggen? Het is belangrijk om domeinoverstijgend te gaan samenwerken om de signalen rondom crimineel gedrag bij jongeren te leren herkennen en hier opvolging aan te geven om afglijden naar de criminaliteit te voorkomen. Dit geldt niet alleen voor de 2% waar op dit moment veel aandacht voor is, maar we richten ons met deze webinarserie juist op de 98% van de jongeren. Het eerste webinar vindt plaats op dinsdag 9 mei en zal gaan over ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit. Het definitieve programma wordt later bekendgemaakt, maar hieronder lees je alvast meer over de inhoud van de drie webinars.

1e webinar: dinsdag 9 mei van 16.00 tot 17.30 uur – Ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit

Dit eerste webinar zal ingaan op de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit. Criminoloog Ido Weijers neemt ons mee in de wereld van de jeugdcriminaliteit: waar hebben we het over, wat is crimineel gedrag, welk gedrag valt onder baldadig gedrag en welke jongeren dreigen er geheel af te glijden? En blijft de klassieke crime age curve met de huidige ontwikkelingen nog overeind? Wat maakt criminaliteit daarnaast zo interessant voor jongeren, hoe kijken jongeren hier zelf tegenaan?

Het tafelgesprek zal ingaan op de signalen waar professionals uit de praktijk tegen aan lopen. Wat kunnen we van elkaar leren, waar moet je op letten. Hierbij zijn professionals vanuit de politie en de jeugdgezondheidszorg aanwezig.

2e webinar: dinsdag 30 mei van 16.00 tot 17.30 uur – Risico- en beschermende factoren bij jeugdcriminaliteit

Het tweede webinar richt zich op de risico- en beschermende factoren in de leefwereld van jongeren. Hoe kunnen we het leefklimaat van jongeren verbeteren om daarmee de ontwikkelkansen te vergroten? Peer van der Helm vertaalt de bevindingen uit zijn onderzoek in de residentiële zorg naar het leef- en leerklimaat van jongeren in onze samenleving. Welke rol ziet Peer hierbij voor de verschillende partijen?

Tijdens het tafelgesprek met een jongerenwerker, een moeder en het onderwijs zal aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden besproken worden hoe de professionals in het sociale veld invloed kunnen uitoefenen op deze leer- en leefwereld van jongeren.

3e webinar: maandag 19 juni van 16.00 tot 17.30 uur – Hoe pak ik als professional de vroegsignalering op?  

In het derde deel van deze webinarreeks willen we professionals inspireren om vroegsignalering rondom criminaliteit onder jongeren op te pakken. Samenwerking is hierbij een belangrijk onderdeel. Songül Mutluer praat ons bij hoe de politiek hier tegenaan kijkt en welke mogelijkheden zij ziet om de samenwerking te bevorderen. Zij zal met haar juridische kennis de knelpunten in de samenwerking bespreken.

Ook in dit webinar zal de praktijk tijdens het tafelgesprek besproken worden: waar lopen de professionals tegenaan en waar hebben zijn, met hun voorbeeld aanpak, een weg gevonden om deze knelpunten om te buigen.

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer weten over deze webinarreeks of je aanmelden? Stuur een mail naar Minke Vellinga via mvellinga@ncj.nl.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.