De JGZ en Kansrijke Start

13 april 2023 13:30 - 16:30 NCJ, Utrecht

De eerste duizend dagen in het leven van een (ongeboren) kind zijn van groot belang voor de kansen op gezondheid, de verdere ontwikkeling van dat kind en voor het ouderschap van de (aanstaande) ouders. De JGZ speelt, samen met andere partijen, een cruciale rol in de eerste duizend dagen. Het NCJ wil in 2023 de positie van de JGZ binnen Kansrijke Start en de samenwerking  met de geboortezorg, de huisartsen, kinderopvang en met het sociaal domein verstevigen. Door te investeren in samenwerking kunnen we alle opgedane kennis, ervaringen en relevante samenwerkingen structureel borgen. 

Concept programma

We starten deze fysieke bijeenkomst met een externe spreker over de positionering van de JGZ binnen de lokale coalities Kansrijke Start. Met ruimte voor elkaar en voor het delen van best practices. Daarna hebben we aandacht voor (ingebrachte) vraagstukken die leven rond Kansrijke Start en gaan we aan de slag met onze wensen en doelen voor de toekomst.

Vragenlijst ‘De JGZ en Kansrijke Start’

Via een vragenlijst brengen we voorafgaand aan deze bijeenkomst in kaart welke successen tot nu toe zijn behaald rond Kansrijke Start, hoe de huidige (en gewenste) positie van de JGZ is binnen de lokale coalities Kansrijke Start, welke kansen er liggen en welke actuele vragen leven rond Kansrijke Start. Ben je zelf iemand en/of ken je iemand die zich bezighoudt met Kansrijke Start binnen jouw organisatie, vul de vragenlijst dan ook in of stuur ‘m door. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten van je tijd in beslag. De resultaten zullen worden besproken tijdens deze bijeenkomst rond Kansrijke Start.

Naar de vragenlijst

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.