Nieuwsbericht

Zorg voor aanstaande ouders via prenataal huisbezoek

woensdag 05 maart 2014

Zorgwekkende omstandigheden voor kinderen kunnen al in de zwangerschap aanwezig of voorspelbaar zijn. Als de verloskundige dit tijdens de zwangerschap signaleert, kan zij de JGZ-professional voor een prenataal huisbezoek (PHB-JGZ) bij de aanstaande ouders uitnodigen. Op die manier kan direct gestart worden met de begeleiding van de aanstaande ouders en met hen motiveren voor hulp. Dit levert gezondheidswinst voor ouders en kinderen op (Vink, 2013).

Prenatale huisbezoeken door de jeugdgezondheidszorg (PHB-JGZ) betreffen alle contacten van een jeugdverpleegkundige met aanstaande ouders tijdens de zwangerschap die als doel hebben om hen te begeleiden naar een optimale start met hun kind en het aanstaande ouderschap.

Het NCJ heeft de handreiking Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg gemaakt om jeugdgezondheidszorgorganisaties te ondersteunen bij het gesprek met gemeenten over prenatale huisbezoeken van de JGZ. In de handreiking wordt beschreven wat het doel en de doelgroep van een PHB-JGZ zijn, wat mogelijke redenen voor een PHB-JGZ zijn en wat een mogelijke werkwijze is. De handreiking begint met een aantal aanbevelingen aan JGZ-organisaties. Vervolgens wordt aangegeven hoe prenatale huisbezoeken aansluiten bij het takenpakket van de JGZ en worden er argumenten gegeven om prenatale huisbezoeken te doen. Op hoofdlijnen wordt de uitvoering van het PHB-JGZ beschreven. Tot slot wordt een aantal implementatieaspecten aangegeven. U kunt de handreiking Prenataal huisbezoek hier downloaden.