Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Aniek van den Braak adviseur
Telefoon: 06 - 53 97 52 68
E-mail: avandenbraak@ncj.nl

Vlogs met gezondheidsboodschap voor jongeren

woensdag 09 december 2020

Veel jongeren hebben vragen en problemen over hun gezondheid en welzijn. Omdat YouTube video’s en vlogs enorm populair zijn onder deze doelgroep, ontstond vanuit de JGZ de vraag of, en zo ja op welke manier, influencers en hun video’s kunnen worden ingezet bij campagnes rondom leefstijl. Met als doel jongeren bewust te maken van hun gezondheid en deze te bevorderen. De resultaten uit dit onderzoek en de kansen die dit biedt voor de JGZ worden volgende week onder de aandacht gebracht in het JGZ E-Innovatiespel.

Het onderzoek

GGD regio Utrecht, RadarAdvies en het Trimbos-instituut onderzochten binnen het ZonMw project ‘Vloggen als middel om bewustwording en verandering in gezond gedrag bij jongeren te stimuleren’ hoe vlogs kunnen bijdragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl van jongeren. In totaal werden negen vlogs gemaakt met influencers en werden 53 jongeren geïnterviewd. Na een literatuuronderzoek en interviews met deskundigen hebben drie vloggers - in samenwerking met jeugdverpleegkundigen - in een praktijkonderzoek ieder drie vlogs gemaakt over gezondheid en leefstijl. De vlogs zijn zowel online geëvalueerd via likes en comments, als offline in focusgroepen met jongeren.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek laten zien dat er nog niets bekend is over de effecten van video’s op gedrag. Wel kunnen video’s de determinanten van gedrag beïnvloeden, zoals beliefs, attitudes en sociale aanvaardbaarheid. De inhoud van de vlog moet authentiek zijn, liefst met spanning of humor. Het werkt als de vlogger voorbeeldgedrag laat zien. Jongeren vinden het positief als de vlogger zijn of haar persoonlijke ervaring deelt, met een goede balans tussen humor en ernst. Dat blijkt jongeren te kunnen aanzetten tot het delen van hun eigen persoonlijke ervaringen. De experts bevestigen dit en benadrukken tevens het belang dat je de doelgroep goed analyseert en de inhoud van de video. Zoek hier vervolgens de juiste vlogger bij. ‘Bij vloggen gaat het om wat je vertelt, hoe je het vertelt en dat je je betrokken voelt’ (expert). Het bereik van jongeren via video’s is groot. De jongeren zelf vinden de kwaliteit, de (korte) lengte van de video en de geloofwaardigheid van de influencer/vlogger het belangrijkst.

Kansen voor de JGZ

De uitkomsten van dit onderzoek biedt kansen voor JGZ-professionals om gezondheidsboodschappen via video’s en vlogs over te brengen aan jongeren. Onderstaande flowchart en stappenplan helpen je hierbij. Wil je meer weten over het onderzoek? Lees dan het artikel.

Bekijk de flowchart >

Bekijk het stappenplan >

Lees meer: artikel in Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg* >

* artikel is beschikbaar gesteld met goedkeuring van de auteurs en uitgever

Meer informatie

Meer weten over de ervaringen bij het onderzoek naar inzet van video’s en vlogs? Neem contact op met Ilse Schramel (projectleider en arts M&G bij GGD regio Utrecht) via ischramel@ggdru.nl.

Bekijk ook: