Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Ondine Engelse adviseur
Telefoon: 06 - 53 97 60 45
E-mail: oengelse@ncj.nl

Verzorg jij straks een sessie tijdens Jeugd in Onderzoek 2020?

donderdag 19 december 2019

Ben je betrokken bij onderzoek in de jeugd en onderwijssector? En wil je je (tussen)resultaten delen? Doe dan mee aan Jeugd in Onderzoek op dinsdag 12 mei 2020 in hotel Casa in Amsterdam. Dé ontmoetingsplek voor jeugd- en onderwijsprofessionals die met en voor kinderen werken! Je kunt tot en met 13 januari een voorstel doen voor een deelsessie.

Thema: Gelijke kansen

Drie thema’s herken je jaarlijks in het programma: ‘Wat Werkt voor Wie en Waarom’, ‘De kracht van preventie in het sociale domein’ en ‘Verbinding onderwijs-jeugdhulp’. Naast deze drie vaste thema’s kent het programma een jaarlijks wisselend thema. In 2020 is het thema ‘gelijke kansen’. In een inclusieve samenleving kan iedereen op een gelijkwaardige manier deelnemen aan de maatschappij, ongeacht culturele achtergrond, religie, geslacht, leeftijd, sociaaleconomische status of beperkingen. In de praktijk blijkt hier nog niet altijd sprake van. De grote diversiteit aan achtergronden en kenmerken van kinderen en jongeren gaat nog te vaak samen met ongelijkheid in uitgangsposities, kansen en effectiviteit van preventie en interventies. Wat is er nodig om alle jeugdigen gelijke kansen te bieden? Dat wordt in dit thema uitgediept.

Voor wie?

Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Ben je onderzoeker op een universiteit of bij een praktijkinstelling? Praktijkprofessional in de JGZ, Jeugdzorg, Sociaal werk of GGZ? (beleids)medewerker bij een instelling, gemeente of landelijke overheid? Werkzaam in het onderwijs (PO/VO) of bij opleidingen (MBO/HBO/Universiteit)? Medewerker bij een kennisinstituut, gezondheidsfonds of zorgverzekeraar, adviseur of consultant? Je bent van harte uitgenodigd om bij te dragen en/of deel te nemen aan Jeugd in Onderzoek 2020.

Save the date

De 16e editie van Jeugd in Onderzoek vindt op dinsdag 12 mei 2020 plaats in Hotel Casa Amsterdam.

Deadline indienen en meer informatie

Tot en met 13 januari is het mogelijk om jouw voorstel voor een sessie in te dienen via het formulier op de website. Hier vind je ook de mogelijkheden en voorwaarden waar jouw sessie aan moet voldoen. Het is een pré als je iemand uit de praktijk meeneemt. Na de deadline worden alle inzendingen bekeken en bijdragen geselecteerd om te zorgen voor een passend en gevarieerd aanbod. Je hoort uiterlijk eind januari of uw bijdrage geselecteerd is. Heb je in de tussentijd vragen? Die kun je stellen aan Jeugd in Onderzoek via jeugdinonderzoek@nro.nl. DIEN EEN DEELSESSIE IN >

Kosten

Als jouw bijdrage wordt gehonoreerd betaal je de inschrijfkosten van €140,00 incl. BTW. Neem je iemand mee voor jouw presentatie, bijvoorbeeld iemand vanuit de praktijk of een cliënt, die alleen voor deze sessie komt, dan is het mogelijk dat – in overleg met het congresbureau – voor deze persoon geen entree betaald hoeft te worden.

Vragen of meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie over Jeugd in Onderzoek? Kijk dan op de website www.jeugdinonderzoek.nl of neem contact met ons op via jeugdinonderzoek@nro.nl