Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Ellen-Joan Wessels adviseur
Telefoon: 06 - 13 27 67 62
E-mail: ejwessels@ncj.nl

JGZ innovatiepioniers organiseren themacafé 'Corona en hoe verder?'. Interesse voor jouw organisatie?

vrijdag 22 mei 2020

Op 7 mei bood het JGZ innovatieatelier een online themacafé ‘Corona en hoe verder?’ aan in samenwerking met Sherilyn Faber, innovatie-pionier werkzaam bij GGD Zaanstreek-Waterland. Vragen die in het cafe besproken werden waren o.a.: Hoe is jouw organisatie veranderd door corona? Wat zijn de voor- en nadelen van deze veranderingen? Had JGZ Corona nodig om de stap naar digitaal werken te maken of de stap naar werken met gezamenlijke besluitvorming (shared decision making)? Zijn we meer out-of-the-box gaan denken?

Samenvatting

De meeste JGZ-organisaties zijn in deze Corona tijd digitaler gaan werken en de deelnemers van het innovatiecafé gaven aan deze nieuwe digitale mogelijkheden ook te willen behouden. Er zijn vier scenario’s voorgelegd voor ‘JGZ na Corona‘ en het overgrote deel koos voor scenario 4: continue doorontwikkeling.

Pioniers willen dit gaan realiseren door hun online dienstverlening verder door te ontwikkelen, nog meer zorg op maat te bieden en meer en slimmer samen te werken met andere organisaties. Er zijn ook al concrete plannen gemaakt! Meteen de dag erna, de week erna en op 18 mei is bij Jong JGZ een pilot gestart naar de toepassingen en ervaringen van online contactmomenten.

Deelnemers zijn vol energie en met concrete plannen weggegaan na het cafe. Enkele reacties van de deelnemers:

  • “ Ik krijg hier energie van!”
  • “ Ik ben enthousiast, ga het delen met mijn collega’s. Wat mij betreft leren we dit ook te doen!”
  • “ Superleuk met de mentimeter!, Inspirerend en verbindend! “

Nieuwsgierig geworden? Bekijk zeker de presentatie! Wil jij met jouw collega’s ook een themacafe ‘Corona en hoe verder’? Of hiermee aan de slag voor een ander vraagstuk? Neem dan contact op met Ellen-Joan Wessels via ejwessels@ncj.nl. We helpen je graag.

Leeswijzer presentatie

Rechtsonder bij het poppetje staat hoeveel deelnemers een antwoord hebben ingediend. De cijfers en letters in de titel van de dia geven een scenario en actiepunt aan. Elk scenario en elke start actie heeft een eigen nummer en letter.

Het kan zijn dat dia’s zich herhalen in de PDF. Dit komt omdat er zo veel antwoorden zijn gegeven, dat het niet op één dia past. In de daadwerkelijke presentatie kan er worden gescrold in de dia.

Bekijk de presentatie >