Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Mark Weghorst adviseur
Telefoon: 06 - 25 39 01 13
E-mail: mweghorst@ncj.nl

Van offline naar online: twee expertmeetings schoolverzuim

vrijdag 26 juni 2020

Op 31 maart 2020 stond een expertmeeting schoolverzuim gepland bij het NCJ. Door de corona-maatregelen zagen we ons genoodzaakt om deze af te gelasten. Veel JGZ-professionals werden inmiddels ingezet op infectieziekten, reizen en samenkomen werd afgeraden.

We besloten als experiment de bijeenkomst in twee├źn te knippen en de eerste van de twee sprekers de mogelijkheid te bieden om zijn verhaal in een online-meeting te doen. Ingrado gaf met Rene Halberstadt en Selma Hulst de aftrap van de eerste online meeting voor de experts schoolverzuim.

Bijeenkomst 1 (31 maart)

Ingrado Rene en Selma vertelden over de aanpak van de leerplichtambtenaren, de grenzen tussen ongeoorloofd en geoorloofd schoolverzuim en de vragen die dit opriep. Rene vertelde over zijn eigen promotieonderzoek naar geoorloofd schoolverzuim in Den Haag en wat dit onderzoek inmiddels al opleverde.

Opmerkelijke uitkomsten? Er lijkt weinig tot geen verschil te zitten tussen de prevalentie van schoolverzuim in stedelijke of plattelandsomgevingen. Vergelijk van de gegevens van de ommelanden van Groningen en de stedelijke omgeving van Den Haag leveren verrassend genoeg dezelfde cijfers op. Ze geven meteen ook aan dat er veel te winnen is bij een preventieve aanpak van schoolverzuim. Dus veel eerder handelen dan het moment dat de leerplicht aan zet is.

De Methodische Aanpak Schoolverzuim (M@ZL) kwam ook volop aan de orde. Met name de samenhang en aansluiting met de aanpak volgens de methodiek M@ZL kreeg aandacht. In de bijeenkomst werd door de aanwezige groep experts flink meegedacht. Suggesties voor verbetering en verduidelijking van M@ZL werden met dankbaarheid overgenomen en zijn inmiddels zichtbaar in het overzicht.

Duidelijk werd in de bijeenkomst dat we aan beide kanten veel te winnen hebben bij een nauwe samenwerking.

Bijeenkomst 2 (12 mei 2020): Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Omdat het eerste experiment goed beviel en we inmiddels gewend raakten aan de praktijk van online meetings besloten we ook het tweede deel van de oorspronkelijke bijeenkomst te plannen. Op 12 mei 2020 kwamen ruim 35 experts online bijeen om met Roeline van Driel van Proscoop in gesprek te gaan over SOLK en het belang om hier in de werkzaamheden vanuit de JGZ aandacht voor te hebben.

Naast de achtergronden van SOLK was er veel aandacht voor het normaliseren van klachten, de bewustwording van de rol van de context rond een jeugdige in het ontstaan, bestendigen en verhelpen van klachten en de rol van verzuimbegeleiding voor jeugdigen binnen het onderwijs. Nicole Schrijver, moeder van een kind met SOLK, gaf vanuit haar ervaring extra kleur aan deze bijeenkomst en wist op een goede manier het belang van de juiste bejegening te duiden.

Tenslotte was er aandacht voor het boekje dat Proscoop samen met Alles is Gezondheid, het NCJ en Emovere aan het ontwikkelen is met ervaringsverhalen van jongeren. Het boekje met de titel “Zie mij nu” verschijnt naar verwachting in de tweede helft van 2020 en zal ook een website krijgen waar de verhalen op te lezen zijn. Eerder maakte Proscoop met Emovere al een lezenswaardig boekje met ervaringsverhalen van volwassenen.

Offline of online?

De online vorm van deze expertmeetingen betekende een grote toeloop van experts en maakte het voor veel mensen eenvoudig mogelijk om, zonder de reistijd, toch kennis en expertise bij te werken. Waarschijnlijk gaan we in het najaar op eenzelfde soort wijze vaker deze vorm inzetten, zodat meer professionals hiervan kunnen profiteren. We kijken er echter zeker ook naar uit om de experts ook weer in het echt te treffen.