Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Elle Struijf adviseur
Telefoon: 06 - 18 63 26 36
E-mail: estruijf@ncj.nl

Update 14 oktober: nieuw in het themadossier coronavirus

woensdag 14 oktober 2020

Er bereiken ons signalen dat sommige organisaties de JGZ willen afschalen tot het niveau van de intelligente lockdown van maart. Dit is niet nodig, en niet wenselijk. De JGZ is een vitale tak in de zorg voor jeugdigen en dit moet zo lang en zo veilig mogelijk doorgaan. Zeker bij de kwetsbaarsten hebben we gemerkt dat afschalen zoals eerder gebeurd is, nadelig is voor kind en gezin.

De adviesgroep ‘Corona in de JGZ’ heeft de maatregelen doorgenomen en met het RIVM besproken. Wij blijven waakzaam en als het nodig is, volgen verdere aanpassingen. Onderstaand de regels op een rij.  

Essentieel is en blijft: volg de basisregels:

 • blijf bij klachten thuis en laat u testen;
 • houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog; 
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • vermijd drukte;
 • ga weg als het druk is;
 • reis zoveel mogelijk buiten de spits;
 • draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.

Voor JGZ en cliënten gelden de basisregels onverkort.
Daarnaast blijft van belang: 

 • Check vooraf de gezondheidstoestand van het gezin bij face to face contact.
 • Gebruik niet-medische mondkapjes en vraag je cliënt, indien >13 jaar, om dit ook te doen; wijk hier alleen gemotiveerd vanaf, mits jijzelf en je cliënt hiermee instemmen.  
 • Gebruik ook de alternatieven voor face-to-face-contacten indien gewenst: (beeld)bellen, buiten contact hebben etc. 

Voor groepen gelden vanaf woensdag 14 oktober (22.00 uur):

 • Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag; nb. gezondheidsgerelateerde huisbezoeken van huisarts/jgz/kraamzorg vallen hier niet onder. In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens; ook dit geldt niet voor gezondheidszorg. Het is nu nog belangrijker dat je in de planning rekening houdt met zo min mogelijk personen in je wachtruimte. En dat je vraagt bv. maximaal 5 minuten vooraf aanwezig te zijn (om zo min mogelijk overlap te hebben).

Voor het dagelijks leven:

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV. NB dit geldt ook voor de JGZ. Als je bij een consult op een afstand van meer dan 1,5 meter zit, dan mag het mondkapje af (als zowel jij als je cliënt dit prettiger vinden). Houd bij het onderzoeken van een kind wel rekening met de mogelijke behoefte van ouder en kind om dichter bij elkaar te zitten. Zet het mondkapje dan allebei eerst weer op. Doe dat ook voor je opstaat.
 • In het voortgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.

Voor algemene informatie, zie: 

Maatregelen gedeeltelijke lockdown >

Publieksversie routekaart en bestuurders versie >

 

Bekijk ook:

Themadossier coronavirus