Nieuwsbericht

Toolbox Basispakket 2015: Module beleidsadvisering geactualiseerd!

maandag 01 september 2014

Beleidsadvisering, oftewel “adviseren ten behoeve van collectieve maatregelen ter beinvloeding van gezondheidsbedreigingen”, is onderdeel van het nieuwe Basispakket JGZ. Voor deze module is een aparte toolbox samengesteld - in samenwerking met JGZ-organisaties, gemeenten, ActiZ, GGD GHOR NL, VNG, beroepsverenigingen en NJi. De toolbox beleidsadvisering bestaat uit een drietal onderdelen:

  • Algemeen 
  • Gegevens
  • Vaardigheden

Per onderdeel zijn artikelen, boeken, presentaties, filmpjes, linkjes en andere producten opgenomen die naar behoefte kunnen worden gebruikt. De toolkit wordt regelmatig aangevuld. Graag bieden we ruimte om producten die jullie hebben ontwikkeld hier met elkaar te delen. Contactpersoon: Marga Beckers; mbeckers@ncj.nl - 030 7600408.