Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Petra Kletter adviseur
Telefoon: 06 - 53 97 58 14
E-mail: pkletter@ncj.nl

Terugblik bijeenkomst met aandachtsfunctionarissen armoede

woensdag 01 april 2020

Op 10 februari jl. kwamen de aandachtsfunctionarissen armoede voor de eerste keer dit jaar samen bij het NCJ. Centraal die middag stonden de resultaten van de monitor onder aandachtsfunctionarissen armoede, de publieksacademie kinderarmoede en slimme samenwerkingen.

Over de aandachtsfunctionarissen armoede

Ongeveer 75% van de JGZ-organisaties heeft een aandachtsfunctionaris armoede. Zij zijn aanjager van het thema armoede in de eigen organisatie.

Resultaten van de monitor kinderarmoede

Eind 2019 werd een monitor gehouden over de gestelde doelen uit het Actieplan Aanpak Armoede. Zeventien organisaties namen deel aan de monitor en liet ons onder andere het volgende zien:

  • De meeste aandachtsfunctionarissen besteden tussen de nul en drie uur per week aan hun rol als aandachtsfunctionaris armoede.
  • Geen enkele organisatie heeft een functieprofiel voor de aandachtsfunctionaris armoede.
  • Armoede is bij de meeste organisaties wel een thema in de organisatie en is in enkele gevallen ook verankerd in het beleid.
  • Vrijwel alle aandachtsfunctionarissen armoede bezoeken de landelijke bijeenkomsten bij het NCJ.
  • Het online themadossier Aanpak Armoede op de NCJ website wordt goed gezocht; het gebruik van het Kennisnet van GGD GHOR Nederland is redelijk maar kan actiever.
  • Aandachtsfunctionarissen armoede willen vooral weten hoe anderen het doen en zo leren van elkaar. Daarnaast zijn zij op zoek naar wetenschappelijke onderzoeken en best practices uit het buitenland. Vanwege deze vraag hebben we de pagina ‘De JGZ aan zet’ van het themadossier Aanpak Armoede geactualiseerd.

Publieksacademies Kinderarmoede

Vanuit de Alliantie Kinderarmoede was Kim Houben van Divosa aanwezig. Zij vertelde over de Publieksacademies Kinderarmoede die voor dit jaar gepland zijn. Dit zijn een serie regionale bijeenkomsten door het hele land. Met als doel om - op lokaal niveau - het thema kinderarmoede bespreekbaar te maken en de krachten te bundelen om er samen iets aan te doen. Gemeenten, scholen, maatschappelijke organisaties, bedrijven tot inwoners zelf. Allemaal kunnen ze bijdragen. Kom ook naar een bijeenkomst in jouw buurt en draag bij aan een stukje van de oplossing (deelname is gratis). Kijk voor de actuele data en tijdstippen op de site, deze zijn vanwege het Coronavirus deels aangepast.

Lees meer over de publieksacademie kinderarmoede >

De Publieksacademies bieden wellicht ook een mooie aanleiding om bij elkaar te komen met de aandachtsfunctionarissen armoede en regionale samenwerkingspartners.

Handreiking ‘Omgaan met armoede voor scholen’

Kim vertelde ook dat de handreiking ‘Omgaan met armoede voor scholen’ beschikbaar is. In deze handreiking staan waardevolle tips hoe armoede te signaleren, bespreekbaar te maken én ouders door te verwijzen. Ook voor JGZ-professionals zijn we aan het kijken welke handreiking er nodig is. Margreet de Ruiter (GGD Gelderland Zuid) en Riet Haasnoot (GGD Twente) gaan meedenken over wat nodig is voor de JGZ. Heb je ook ideeën hierover, laat het Petra Kletter weten.

Succesvolle slimme samenwerking

Iris Korvemaker (beleidsmedewerker) en Wenda Berends (staf- en Jeugdarts) van de afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht vertelden over de samenwerking met Consulting Kids en de Hogeschool Kunsten Utrecht en wat dit (voor de spreekkamer) opgeleverd heeft.

Bekijk de presentatie >

Bureau Halt en hulp bij armoede

Paulien Lensink, beleidsmedewerker en Annika Janssens, relatiemanager van Bureau Halt gaven een inkijkje in de werkzaamheden en organisatie van Bureau Halt. Bureau Halt ziet zo’n 16.000 jongeren per jaar en bezoeken ruim 2.900 scholen. De wens van Halt is afspraken te maken met de JGZ in verband met doorverwijzing naar hulp bij armoede. Dit wordt nog verder verkend.

Vragen?

Neem contact op met Albertine Klein-Velderman of Karin Boode van GGD GHOR Nederland, projectleiders van het actieplan 'Aanpak van Armoede' via AKleinvelderman@ggdghor.nl, 06 - 36 48 93 26 of KBoode@ggdghor.nl, 06 - 40 78 20 42. Voor algemene vragen over de JGZ Preventieagenda kun je contact opnemen met Petra Kletter.