Nieuwsbericht

Succesvol JGZ Richtlijnenspel krijgt vervolg

woensdag 26 juni 2019

Wegens groot succes wordt een vervolg gegeven aan het JGZ Richtlijnenspel. Sinds september 2018 beantwoordden ruim 4.500 spelers drie keer per week de Vraag van Vandaag: kennis- en toepassingsvragen over JGZ Richtlijnen. Met het JGZ Richtlijnenspel wordt kennis van JGZ Richtlijnen snel en laagdrempelig up-to-date gehouden. ZonMw steunt het behoud van het JGZ Richtlijnenspel en heeft daarom ook voor het jaar 2019 subsidie toegekend. Daarnaast co-financieren ook Redgrasp en het NCJ om het spel in de lucht te houden.

Het spel startte in september 2018 als een pilot van 6 maanden. De evaluatie heeft nu plaatsgevonden. Spelers waarderen in de evaluatie vooral de combinatie tussen het spelelement en het educatieve karakter. Een grote meerderheid gaf aan door het spel iets nieuws te leren en de eigen kennis over JGZ Richtlijnen op te kunnen frissen. Bij de vraag ‘Wil je dat het JGZ Richtlijnenspel doorgaat?’ als Vraag van Vandaag reageerde een overweldigende meerderheid (97% van de respondenten, 2.810 antwoorden) positief.

Bekijk een overzicht van de evaluatie >

Miljoenste quizvraag beantwoord

Op 11 juni 2019 beantwoordde Lizet Rigter van JGZ Almere de miljoenste quizvraag op het Redgrasp platform. De miljoenste vraag was een 'Vraag van vandaag' v/h het JGZ Richtlijnenspel. Ze kreeg persoonlijk bezoek van platform- en spelontwikkelaar Redgrasp, met wie het NCJ samenwerkt aan het JGZ Richtlijnenspel, van wie zij een taart overhandigd kreeg. Lizet was blij verrast. Ze waren net bezig om zich klaar te maken voor een rondje vaccineren. De aanwezige JGZ-collega’s waren erg te spreken over het kennisspel. Lizet: “Het is het eerste wat ik doe ’s ochtends. Je frist op een leuke manier je kennis op.”

Toekomst: structurele financiering voor het JGZ Richtlijnenspel

ZonMw maakt het voor het NCJ en platform ontwikkelaar Redgrasp mogelijk om ook in 2019 door te gaan met het JGZ Richtlijnenspel. Het NCJ en Redgrasp zijn ontzettend blij met deze steun. De komende maanden worden gebruikt om mogelijkheden te verkennen om:

  • JGZ-organisaties meer inzicht te geven in het spelgedrag van hun professionals.
  • Accreditatiepunten te verbinden aan deelname aan het spel.
  • De inhoud van het spel te versterken en de kwaliteit te (blijven) borgen.
  • Het spel vast onderdeel te laten worden van een opleidingsplan bij JGZ-organisaties om de toepassing van JGZ Richtlijnen te ondersteunen.  

Door deze mogelijkheden te verkennen hopen we toe te werken naar structurele financiering van het JGZ Richtlijnenspel. Ook na 2019!

Meespelen met het JGZ Richtlijnenspel

Het up-to-date houden van kennis over de inmiddels 31 JGZ Richtlijnen is een grote uitdaging. Met het JGZ Richtlijnenspel testen spelers hun eigen kennis over richtlijn aanbevelingen en toepassingen op een speelse en laagdrempelige manier. Voor de enthousiaste speler zijn extra vragen en quizzes beschikbaar in het online platform. Ook is het maken van opmerkingen over vragen mogelijk, wat gebruikt kan worden om feedback te geven op (de inhoud van) een richtlijn.

Aanmelden voor het JGZ Richtlijnenspel >

Deelnemers over het JGZ Richtlijnenspel:
“Mooie en leuke methode die weinig tijd kost, maar wel veel oplevert. Het is zelfs zo dat ik het jammer vind als er op sommige dagen geen vraag verschijnt!” | “Goed voor je eigen kennis maar ook voor de kwaliteit van zorg.” | “Het nodigt mij uit tot nadenken en doornemen van de richtlijnen en daarmee kan ik mijn kennis vergroten.”

JGZ Academie: e-learning voor JGZ Richtlijnen

Naast het JGZ Richtlijnenspel biedt de JGZ Academie e-learningmodules aan voor JGZ-professionals. Deze modules zijn bedoeld om te oefenen met nieuwe kennis en vaardigheden afkomstig uit JGZ Richtlijnen en bestaande kennis up-to-date te houden.

Lees meer over de JGZ Academie >

JGZ Richtlijnen app

In februari 2018 lanceerde het NCJ ook een app ‘JGZ Richtlijnen’ voor professionals werkzaam in de JGZ. De app biedt snelle toegang tot aanbevelingen van alle 31 wetenschappelijk onderbouwde JGZ Richtlijnen. De gratis app is vanaf te downloaden voor iOS en Android.

Over JGZ Richtlijnen

De JGZ houdt de kwaliteit van haar vakmanschap hoog met wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. Het NCJ beheert alle JGZ Richtlijnen en is de verbindende factor bij de ontwikkeling en implementatie. De ontwikkeling en herziening van JGZ Richtlijnen is mogelijk dankzij financiering van ZonMw in het kader van het programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg. Het doel van het programma is verdere professionalisering en uniformering in de JGZ. Er zijn op dit moment meerdere JGZ Richtlijnen in ontwikkeling.

Bekijk de planning >

Bekijk alle JGZ Richtlijnen >

Bekijk ook: