Nieuwsbericht

Stevig Ouderschap erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen

vrijdag 03 november 2017

De interventie Stevig Ouderschap is door de erkenningscommissie erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen. Stevig Ouderschap biedt de JGZ de mogelijkheid om gezinnen, die behoefte hebben aan extra ondersteuning, vroegtijdig, adequaat en betrouwbaar in beeld te brengen en te ondersteunen. Preventief en vanuit de eigen expertise.

Stevig Ouderschap geeft gezinnen met een minder makkelijke start een steuntje in de rug. Met circa vier prenatale en zes tot tien postnatale huisbezoeken (tot de kinderleeftijd van twee jaar) van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige worden ouders geholpen hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken. De methode gaat uit van eigen kracht, eigen behoeften en eigen invulling. Daarom vinden de gesprekken bij de mensen thuis plaats. Tijdens een huisbezoek krijgt de jeugdverpleegkundige een beter beeld van de gezinssituatie en kan er gerichte ondersteuning worden geboden. Stevig Ouderschap richt zich op het verstevigen van het gezonde opgroeien en opvoeden en het normaliseren van problemen waardoor het risico op ernstige opvoedproblemen en kindermishandeling wordt verkleind. De methode is ontwikkeld voor en door de JGZ.

Bekijk ook: