Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Petra Kletter adviseur
Telefoon: 06 - 53 97 58 14
E-mail: pkletter@ncj.nl

Slim samenwerken door GGD'en in crisistijd

vrijdag 26 juni 2020

Tijdens de coronacrisis ontstond een nieuwe informatiebehoefte bij burgers en stonden telefoons roodgloeiend. Hoe speel je als GGD op deze snel groeiende vraag in? Hoe zorg je ervoor dat primaire processen niet verstoord worden? En hoe kun je een stapje verder gaan door extra informatie toe te voegen? Angela Vos van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en Monique L’Hoir van GGD Noord- en Oost Gelderland vertelden 11 juni jl. tijdens de online themamiddag ‘achter de schaduw van de coronacrisis’ over het ontstaan van www.ggdsamengezond.nl en de slimme samenwerking die daarvoor nodig was.

“Gedrag is belangrijke factor bij het bestrijden van corona. Daarnaast weten we dat je bij gezondheidsbevordering met een enorme communicatie component te maken hebt. Mensen nemen niet zomaar informatie aan en kijken anders naar de overheid. Hier moet je op aansluiten wanneer je merkt dat bij burgers een nieuwe informatiebehoefte ontstaat. Met www.ggdsamengezond.nl hebben we hier gehoor aan proberen te geven.”

“Onze telefoon stond de afgelopen periode roodgloeiend door vragen van burgers. Zij waren op zoek naar informatie als: Waar kan ik me laten testen? Wat moet ik doen? Wat mag wel en niet? Vervolgens hebben wij zélf nog bedacht dat we, om de collateral damage in te perken, ook informatie beschikbaar wilden stellen over onderwerpen als eenzaamheid, leefstijl et cetera. Dat mensen dus ook die informatie zouden vinden, zonder dat ze daar in eerste instantie naar op zoek waren.”

“Een aanleiding om extra snel door te pakken was het opengaan van de scholen op 11 mei jl. Via onze eigen website van de GGD was een dergelijke informatiebehoefte niet op korte termijn te realiseren. We zijn toen bij onze buur-GGD’en gaan vragen of zij dezelfde informatiebehoefte zagen bij hun burgers en of we de handen ineen zouden kunnen slaan. Met als resultaat dat we samen met GGD Noord- en Oost Gelderland in twee weken een geheel nieuwe website in de lucht hadden. Deze had vooral een vraag- en antwoord structuur, bedoeld om primaire proces te ontlasten. Daarna zijn we ook de informatie over gezond leven gaan plaatsen, de panelonderzoeken, testen en diverse filmpjes.”

“De naam van ons platform klinkt je misschien bekend in de oren, want Menzis heeft de campagne samengezond met bijbehorende website. Met Menzis hebben we goed afgestemd welke informatie waar te vinden moest zijn en ze wilden graag samenwerken. Dat maakte het wel wat ingewikkeld want iedere organisatie heeft ook zijn eigen strategische doelen.”

“Het proces wat nu ontstaat is dat de samenwerkende GGD’en hun eigen competenties laten zien middels ggdsamengezond. Je kan door samen te werken van elkaars competenties gebruik maken zonder elkaar dingen op te leggen. Noord- en Oost Gelderland is bijvoorbeeld sterk in het maken van spraakmakende filmpjes, Gelderland Midden legt gemakkelijk de verbinding tussen de thema’s veiligheid en gezondheid.“

“Hoe we nu verder gaan met ggdsamengezond en het samenwerken zijn we met elkaar aan het verkennen. Onze focus ligt vooral op kijken wat werkt en dan zien we wel waar we op uitkomen. Je zou je zelfs voor kunnen stellen dat er in de toekomst 1 gezamenlijk landelijk GGDsamengezond platform is. Wie weet kunnen we daar de gezondheidsmonitors plaatsen. Samengezond is ook na corona nog goed te gebruiken. Straks kunnen we naadloos informatie over een gezonde leefstijl (slaap, bewegen enz.) in samenwerking met diverse universiteiten aanvullen op ons platform. Op die manier kunnen we ons doel om onderzoek en praktijk aan elkaar te verbinden realiseren.”

“Gemeenten in onze regio’s zijn blij met ons gezamenlijke initiatief. Zowel de burgemeesters als de ambtenaren hebben we meegenomen in het proces en waarderen het dat vragen van burgers goed beantwoord kunnen worden middels ggdsamengezond. Ze willen natuurlijk ook dat de GGD zichtbaar is en ook dat er snel geschakeld kan worden op de actualiteit. Zo hebben we bijvoorbeeld een webinar gehouden voor kinderopvang, scholen en ambtenaren.”

Ook participeren of meer weten?

Wil je meer weten over ggdsamengezond of heb je interesse om te participeren? Neem dan contact op met Angela Vos via angela.vos@vggm.nl.