Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Ondine Engelse adviseur
Telefoon: 06 - 53 97 60 45
E-mail: oengelse@ncj.nl

Save the date: Jeugd in Onderzoek op 8 april 2021

vrijdag 30 oktober 2020

Op 8 april 2021 vindt Jeugd in Onderzoek plaats. Een must voor iedereen die op enige manier betrokken is bij onderzoek in de jeugd- en onderwijssector. Het extra thema voor deze editie is: Gelijke kansen. Zet de datum alvast in je agenda!

Programma en thema’s

Vanwege het coronavirus ging Jeugd in Onderzoek 2020 helaas niet door. We streven ernaar om het programma in 2021 zoveel mogelijk gelijk te houden. Traditiegetrouw is het programma opgebouwd in drie thema’s:

  • Wat werkt voor wie en waarom?
  • De kracht van preventie in het sociaal domein
  • Verbinding onderwijs-jeugdhulp.

Het extra thema voor deze editie is: Gelijke kansen. In een inclusieve samenleving kan iedereen op een gelijkwaardige manier deelnemen aan de maatschappij. In de praktijk blijkt hier nog niet altijd sprake van te zijn. De grote diversiteit aan achtergronden en kenmerken van kinderen en jongeren gaat nog te vaak samen met ongelijkheid in uitgangsposities, kansen en effectiviteit van preventie en interventies. Wat is er nodig om alle jeugdigen gelijke kansen te bieden? Dat wordt in dit thema uitgediept.

Voor wie?

Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplek voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en schoolleiders en -bestuurders die kennis en ervaring willen uitwisselen, om de ondersteuning aan jeugd en ouders te verbeteren. Wil je alvast een indruk krijgen van het congres? Bekijk dan hier de verslagen van voorgaande jaren.

Praktische informatie

Wanneer: donderdag 8 april 2021
Voor wie: onderzoekers en professionals uit de onderwijs- en jeugdsector
Website: www.jeugdinonderzoek.nl

Uiteraard houden wij goed in de gaten wat de stand van zaken rondom de corona-maatregelen is. Momenteel zijn we aan het onderzoeken in welke vorm deze editie plaats zal gaan vinden.

De commissie Jeugd in Onderzoek

Jeugd in Onderzoek wordt georganiseerd door: het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, TNO, ZonMw, Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Vragen?

Kijk op de website van Jeugd in Onderzoek voor meer informatie of neem contact op via jeugdinonderzoek@nro.nl.