Nieuwsbericht

Reactie op ontwerp Besluit Publieke Gezondheid

woensdag 18 juni 2014

Het NCJ heeft samen met ActiZ, GGD GHOR NL, AJN, V&VN en NVDA een reactie opgesteld op het ontwerp Besluit PG.

Dit Besluit PG hoort bij de Wet PG en gaat over het Basispakket JGZ. Het standpunt van genoemde JGZ- partijen op een nieuw Basispakket JGZ, het advies van de Commissie De Winter over het Basispakket JGZ, het standpunt van de staatssecretaris daarop en de reactie daarop van de JGZ- partijen zijn uitgangspunt geweest voor het opstellen van deze reactie op het ontwerp- besluit PG. Het definitieve Besluit PG wordt na de zomer verwacht.

De reactie is hier te lezen.