Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Nathalie Drost adviseur
Telefoon:
E-mail: mazl@ncj.nl

Project 'Samen e-learning maken'

donderdag 19 december 2019

JGZ-organisaties willen graag op efficiënte wijze hun interne scholingen optimaliseren. Door de inzet van een zelf ontwikkelde e-learning en blended learning is optimalisatie van scholing mogelijk. Door e-learnings van verschillende JGZ-organisaties met elkaar te delen hoeft niet elke organisatie voor eenzelfde thema een eigen scholing te ontwikkelen. Zo kan scholing van JGZ-professionals efficiënter georganiseerd worden. Het project ‘Samen e-learnings maken’ maakt afstemming en samenwerking tussen JGZ-organisaties mogelijk bij het ontwikkelen van e-learnings en blended learning.

Het project ‘Samen e-learnings maken’ stelt vijf JGZ-organisaties in de gelegenheid om, in afstemming met elkaar, vijf e-learnings te ontwikkelen, waarna deze gedeeld worden via de JGZ Academie. Dit wordt gerealiseerd door het beschikbaar stellen van een digitale module om e-learnings te maken en het trainen van JGZ-medewerkers in het gebruik ervan. Een platform e-learning wordt opgericht ten behoeve van landelijke afstemming, samenwerking en delen van ervaringen bij het ontwikkelen van de e-learnings. Dit platform bestaat uit e-learning coördinatoren van JGZ-organisaties, initiatiefnemers van GGD-academies en de projectleider JGZ-academie van het NCJ.

We zijn op zoek naar een medewerker van een JGZ-organisatie die wil leren om een e-learning te maken met behulp van de e-learning module en daarvoor een (gratis) training wil volgen.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Neem dan contact op met Elise Klarenbeek via eklarenbeek@ncj.nl.