Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Nathalie Drost adviseur
Telefoon: 06 - 53 97 55 82
E-mail: ndrost@ncj.nl

Praktische tips voor beeldbellen

vrijdag 05 juni 2020

Door de coronacrisis zijn de spreekuren binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) plots enorm veranderd. Met de beperkte mogelijkheden om ouders en kinderen in de spreekkamer te zien, wordt er gezocht naar andere manieren om de zorg door te laten gaan. Het gebruik van digitale toepassingen binnen de JGZ is daarom in een stroomversnelling geraakt. Een van deze digitale toepassingen is beeldbellen. We volgden zelf een training beeldbellen bij E-hulp trainingen. We delen graag een overzicht van de tips en aandachtspunten uit deze training.

De basis

Zorg ervoor dat je een goed werkende pc hebt met goede internetverbinding en werkend geluid. Check dit ook bij de ontvanger. Het is belangrijk altijd een alternatief te hebben, mocht dit niet goed werken. Denk bijvoorbeeld bij niet werkend geluid aan het gebruik van telefoon voor geluid naast de videoverbinding. Kies voor een gebruiksvriendelijk ​beeldbelprogramma,​ met name ook voor de ontvanger.

De omgeving

 • Let op tegenlicht, omdat daardoor je gezicht minder goed zichtbaar is
 • Zorg voor een rustige achtergrond (niet te veel spullen in beeld, geen druk behang)
 • Draag het liefst effen kleding, geen strepen of stippen
 • Let erop dat je in een rustige omgeving zit Wees je bewust van gewoonten die geluid maken zoals trommelen op tafel, tikken met de voet tegen de grond, klikken met een pen
 • Beeldbellen betekent dat je ook jezelf voortdurend in beeld ziet. Dat is anders dan in gewone gesprekken. Dat geldt ook voor degene met wie je in gesprek zit (die ziet zichzelf ook voortdurend)
 • Zet bij voorkeur je camera op ooghoogte (de laptop op een verhoging bijvoorbeeld)

Contact met kind en ouders

 • Wees je ervan bewust dat je nooit oogcontact kunt maken bij beeldbellen. Als je zelf recht in de camera kijkt, kan je de ogen van de ontvanger niet zien. De ontvanger kan alleen jouw ogen zien, als hij/zij naar beneden kijkt naar het scherm en dus niet in de camera.
 • Je hebt maar een beperkt zicht op de ontvanger en zijn/haar omgeving. Je ziet vaak alleen het gezicht en een deel van de schouders en romp
 • Je hebt een beperkt zicht op non-verbale signalen ten opzichte van face-to-face contact
 • Een consult laat zich maar ten dele vervangen door beeldbellen. Je kunt in overleg met ouders wel het kind zien, maar wees je bewust dat je hiermee slechts een beperkt beeld krijgt.

Gesprekstechniek

 • Let extra op structuur in het gesprek. Maak een gespreksagenda en bespreek deze met ouder en kind. Stem verwachtingen met elkaar af. Volg tijdens het gesprek de gebruikelijke gespreksfasen
 • Ondertitelen: De gebruikelijke fasen in gesprekken moet je explicieter afsluiten. Ook emoties die je vermoedt moet je explicieter benoemen om ze bevestigd te krijgen
 • De gebruikelijke gesprekstechniek werkt ook bij beeldbellen, maar vergt meer nadruk in beeldbelgesprekken, doordat je veel non-verbale informatie mist. Instemmend knikken of hummen valt bij beeldbellen gemakkelijk weg als je het niet hardop benoemt.

Informatie over de ​training beeldbellen

In anderhalf uur krijg je op een interactieve manier de gesprekstechnieken opgefrist, oefen je aan de hand van uitgeschreven beeldbel-gesprekken met het herkennen van de gespreksfasen en krijg je praktische tips over het voeren van beeldbel-gesprekken. Daarbij krijg je een week later de mogelijkheid om via een vraag-antwoord-sessie je vragen te laten beantwoorden.

De praktijk

We horen graag of je in je organisatie bezig bent met een training beeldbellen, of hier behoefte aan hebt en op zoek bent naar een aangepast aanbod. Neem daarvoor contact op met N​athalie Drost​ van de JGZ Academie.