Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Aniek van den Braak adviseur
Telefoon: 06 - 53 97 52 68
E-mail: avandenbraak@ncj.nl

Pilot gestart: Van JGZ Richtlijn naar module

woensdag 29 juli 2020

In juli is er een start gemaakt met een pilot waarin de JGZ Richtlijn Taalontwikkeling en de JGZ Richtlijn Overgewicht worden omgezet naar modules. Dit gebeurt aan de hand van een concept werkwijze. De pilot helpt deze werkwijze verder aan te scherpen. Het doel is om uiteindelijk alle JGZ Richtlijnen om te zetten naar modules. Het NCJ werkt hierin nauw samen met Miranda Langendam (methodoloog, Amsterdam UMC) en ZonMw om dit te realiseren.

Modulaire richtlijnen

Om kinderen en jeugdigen de beste zorg te kunnen geven is het van belang dat JGZ Richtlijnen gebaseerd zijn op de actuele stand van zaken van de wetenschappelijke en praktijkkennis. Het up-to-date houden van bestaande JGZ Richtlijnen is daarom cruciaal. Door een modulaire opbouw kan een richtlijn gedeeltelijk herzien of aangevuld worden wanneer hier aanleiding toe is. Zo wordt een richtlijn opgedeeld in kleinere stukken, zogenaamde modules, die elk een uitgangsvraag beantwoorden. Dit maakt flexibeler onderhoud van de richtlijnen mogelijk. Voor JGZ-professionals vereenvoudigt dit het vinden van relevante informatie. Bovendien kan met behulp van modules meer samenhang tussen richtlijnen gecreëerd worden. 

Bekijk ook: