Nieuwsbericht

Opstart van de scholen na de zomervakantie

vrijdag 28 augustus 2020

Vanaf 17 augustus starten, regio na regio, de scholen weer op na de zomervakantie. Met de start van het nieuwe schooljaar is het opnieuw van belang dat de scholen en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) elkaar weten te vinden.

Veel JGZ-organisaties hebben in het voorjaar rond en na de heropening van de scholen een helpende hand geboden. Er is één op één contact gelegd en er is slim gebruik gemaakt van webinars en websites om op grotere schaal informatie te bieden.

Voor scholen is het belangrijk om te weten met welke vragen men bij de JGZ terecht kan. Niet altijd is bekend dat de JGZ kan adviseren over de inrichting van het onderwijs in de context van de corona-maatregelen en bij vragen rond de gezondheid van kinderen in relatie tot corona. Voor scholen werkt het daarbij ook prettig als de JGZ een ‘gezicht’ heeft, en men weet welke personen men kan benaderen. De JGZ kan er aan bijdragen gevonden te worden, door aan het begin van het schooljaar weer actief contact te leggen met schoolleiders, zorgcoördinatoren en intern begeleiders.

Het kabinet heeft voor de zomervakantie al besloten dat scholen voor zowel het basis als het voortgezet onderwijs weer volledig open kunnen, uiteraard met inachtneming van de bekende maatregelen. Het blijft cruciaal dat leraren en leerlingen zich houden aan de basisregels op het gebied van hygiëne, dat er voor zover dat moet afstand wordt gehouden en dat mensen met klachten thuisblijven. Op deze manier kan het onderwijs weer aan het nieuwe schooljaar beginnen.

Met het nieuwe schooljaar in het vooruitzicht heeft het ministerie van OCW een nieuw Corona-onderwijs bulletin verspreid. In dit bulletin, met informatie over de aanpak van de coronacrisis in het onderwijs, wordt voor onderwijsprofessionals ook opnieuw op een rij gezet hoe de JGZ van meerwaarde kan zijn rond het inrichten van het onderwijs in de context van de corona-maatregelen en bij de gezondheidsvragen rond leerlingen, al dan niet gerelateerd aan corona.

Meer weten over de rol van de JGZ op scholen tijdens de coronacrisis? Lees meer op onze themapagina ‘JGZ en heropening scholen en kinderopvang’.

Heb je vragen over de rol van de JGZ-professional op scholen of goede praktijkvoorbeelden? Laat het ons weten via phulsen@ncj.nl