Nieuwsbericht

Oproep: Tevredenheidsonderzoek communicatiemiddelen NCJ

dinsdag 05 januari 2016

Het NCJ bestaat inmiddels 5 jaar en is benieuwd naar uw mening met betrekking tot de verschillende communicatiemiddelen die door het NCJ worden ingezet. Rosan Haanstra, stagiaire Sociologie, heeft het NCJ geholpen met het opzetten van een vragenlijst.

Er zijn drie verschillende vragenlijsten, omdat sommige vragen specifiek voor bepaalde doelgroepen zijn:
- Managers: https://nl.surveymonkey.com/r/communicatieNCJmanagers
- Staf- en beleidsmedewerkers: https://nl.surveymonkey.com/r/communicatieNCJstafenbeleid
- Professionals: https://nl.surveymonkey.com/r/communicatieNCJprofessionals

We hopen dat u mee wilt werken aan het onderzoek. Met de resultaten kan het NCJ haar werkwijze optimaliseren.

Voor vragen kunt u mailen naar rhaanstra@ncj.nl.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!