Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Ondine Engelse adviseur
Telefoon: 06 - 53 97 60 45
E-mail: oengelse@ncj.nl

Oproep onderzoek naar psychosociale problemen bij vluchtelingenkinderen

donderdag 25 juni 2020

Het NCJ is betrokken bij onderzoek naar psychosociale problemen bij vluchtelingenkinderen in de JGZ. Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar enthousiaste jeugdverpleegkundigen en/of jeugdartsen die werken met asielzoekers en vluchtelingenkinderen.

Verhoogd risico

Vluchtelingenkinderen hebben een verhoogd risico op psychosociale problemen, omdat zij doorgaans veel ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Als psychosociale problemen niet tijdig worden gesignaleerd, kan dit de gezonde ontwikkeling van kinderen in de weg staan.
De JGZ speelt een belangrijke rol in de preventieve zorg voor vluchtelingenkinderen. Echter, in de praktijk hebben JGZ-professionals veelal niet de beschikking over gestandaardiseerde en betrouwbare instrumenten die nodig zijn om psychosociale problemen te signaleren bij deze doelgroep.

Toolbox

In dit project ontwikkelen we daarom een wetenschappelijk onderbouwde toolbox die JGZ-professionals helpt psychosociale problemen bij vluchtelingenkinderen sneller op te sporen en vervolgstappen te nemen. Met de toolbox willen we bijdragen aan een meer uniforme aanpak, waarin ook plaats is voor maatwerk.

Na een geslaagde expertmeeting is de toolbox klaar om in de praktijk te toetsen, maar vanwege het coronavirus is dit uitgesteld. De uitbraak van het coronavirus heeft natuurlijk ook gevolgen gehad voor vluchtelingen in Nederland: asielprocedures zijn opgeschort en het geeft extra stress en onzekerheid. Bovendien is deze doelgroep nog moeilijker te bereiken nu contact voornamelijk online plaatsvindt en problemen rondom de taalbarrière zijn uitvergroot. Wij vinden het daarom van groot belang om in september 2020 van start te gaan met het pilotonderzoek.

Meer informatie

Het project wordt uitgevoerd door het Amsterdam UMC in samenwerking met de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid met financiering vanuit ZonMw. Voor deelname aan het onderzoek zal een vergoeding beschikbaar zijn. 

Heb je interesse? Stuur een e-mail voor meer informatie naar onderzoeker Ilse Verhagen: i.l.verhagen@amsterdamumc.nl  of NCJ-adviseur Ondine Engelse: oengelse@ncj.nl