Nieuwsbericht

Oproep: commentaarronde conceptrichtlijnen RVP en Maternale Kinkhoest

donderdag 31 oktober 2019

Het RIVM vraagt feedback op de conceptrichtlijn Uitvoering RVP 2020 en op de conceptrichtlijn Maternale Kinkhoest. De professionele RVP-richtlijn Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (RVP) 2020 geeft de kaders voor de uitvoering van het RVP in 2020 en de medische informatie over de uitvoering. De richtlijn Maternale Kinkhoest ondersteunt bij de uitvoering van het maternale kinkhoestvaccinatieprogramma door beschrijving van taken, verantwoordelijkheden, processen en mogelijkheden voor ondersteuning.

We willen je graag vragen als gebruiker om deze concept RVP richtlijnen te bekijken en zo nodig van commentaar te voorzien. Dit kan tot 14 november.

Commentaar

Graag vernemen we je commentaar (algemeen, inhoudelijk, tekstueel) en de aard van het commentaar (aanpassing, toevoeging, verwijdering). Indien je een aanpassing of toevoeging hebt, horen we graag het tekstvoorstel met (indien van toepassing) relevante referenties. Wij zijn naast suggesties voor de inhoud ook geïnteresseerd in suggesties voor de bruikbaarheid en verheldering van onduidelijkheden. Je feedback op de richtlijnen kun je tot 14 november sturen naar NCJ-adviseur Peter Hulsen via phulsen@ncj.nl. Geef daarbij aan:

  • Om welke richtlijn het gaat
  • De aard van het commentaar
  • Je suggesties voor verbetering

Bekijk de conceptrichtlijn RVP

Bekijk de conceptrichtlijn Maternale Kinkhoest