Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Lieke van der Meulen adviseur
Telefoon: 06 - 13 13 64 99
E-mail: lvandermeulen@ncj.nl

Onderzoeksresultaten: Integrale Vroeghulp in gemeenten

donderdag 28 juli 2022

Sinds de decentralisatie van 2015 zijn gemeenten vrij om invulling te geven aan hun jeugdbeleid. Hierdoor is de organisatie van Integrale Vroeghulp erg gaan verschillen tussen gemeenten en zijn er meerdere gemeentelijke modellen vastgesteld, welke de organisatie van het proces beschrijven.

Onderzoek

Door de decentralisatie en alle veranderingen die volgden, ontstonden vragen over keuzes die hierin gemaakt worden door gemeenten. Naomi Scheer onderzocht daarom voor het NCJ door middel van kwantitatief onderzoek wat gemeenten nu kenmerkt bij het maken van kindgerelateerde keuzes in preventief beleid.

Bekijk de infosheet met de onderzoeksresultaten >

Over Integrale Vroeghulp

In onderstaande animatie wordt uitgelegd hoe Integrale Vroeghulp werkt.

Vragen en informatie

De landelijke coördinatie van Integrale Vroeghulp ligt bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Wil je weten hoe expertise voor het jonge kind (Integrale Vroeghulp) in jouw regio is georganiseerd of Integrale Vroeghulp zelf vormgeven? Neem dan contact op met de landelijk adviseur Integrale Vroeghulp Lieke van der Meulen via 06 131 364 99 of lvandermeulen@ncj.nl.