Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Aniek van den Braak adviseur
Telefoon: 06 - 53 97 52 68
E-mail: avandenbraak@ncj.nl

Onderzoek kennis en gebruik JGZ Richtlijnen. Doe je mee?

maandag 30 november 2020

Er zijn inmiddels 34 JGZ Richtlijnen gepubliceerd op de JGZ Richtlijnenwebsite. Het is onvolledig bekend in hoeverre JGZ-professionals deze richtlijnen ook daadwerkelijk gebruiken in de dagelijkse praktijk. Onderzoek in 2013 toonde veel variatie in de mate waarin richtlijnen worden gelezen en gebruikt (Lanting 2013). TNO is op zoek naar JGZ-professionals die mee willen werken aan een onderzoek naar de kennis en het gebruik van JGZ Richtlijnen. Doe je mee?

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om de JGZ Richtlijnen modulair in te richten. Om jeugdigen de beste zorg te kunnen bieden, is het van belang dat richtlijnen gebaseerd zijn op de actuele stand van zaken van wetenschappelijke- en praktijkkennis. Het up-to-date houden van bestaande richtlijnen is daarbij cruciaal. Modulair vormgegeven richtlijnen kunnen gedeeltelijk herzien of aangevuld worden wanneer hier aanleiding toe is. Ook is samenhang tussen richtlijnen gemakkelijker in kaart te brengen. Om in de toekomst te kunnen onderzoeken of een dergelijke modulaire werkwijze ook een positief effect heeft op het gebruik van JGZ Richtlijnen is het wenselijk om een nulmeting te hebben.

Onderzoek

Het onderzoek meet de kennis en gebruik van JGZ Richtlijnen onder JGZ-professionals (jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten). Welke richtlijnen gebruik je vaak, en welke bijna nooit? En hoe maak je deze afweging?

GA DIRECT NAAR DE VRAGENLIJST >

Wat houdt deelname in?

Het invullen van een vragenlijst. Dit duurt naar schatting 15-30 minuten. De antwoorden zijn niet herleidbaar naar personen of organisaties. Door het invullen krijg je bovendien meer inzicht hoe JGZ Richtlijnen een plaats hebben in jouw dagelijkse werk en hoe ze jouw vakmanschap kunnen ondersteunen. Je kunt de vragenlijst invullen tot vrijdag 11 december 2020. Delen van deze vragenlijst met je collega's wordt zeer gewaardeerd! TNO zal de resultaten verwerken in een rapportage. Voor vragen over de vragenlijst kun je contact opnemen met Renate van Zoonen. Alvast hartelijk dank voor je bijdrage!