Nieuwsbericht

Nieuwsbrief samenvatting proefschrift: Parenting on the threshold of viability: the impact of preterm birth on parental care

woensdag 30 september 2015

De vroeggeboorte van een baby is voor ouders een zeer ingrijpende, emotionele en belastende gebeurtenis. De negatieve emoties van ouders (zoals depressieve gevoelens en angst) en de stressvolle omstandigheden die inherent zijn aan vroeggeboorte (zoals de ziekenhuisopname van het kind) worden regelmatig gelinkt aan het ontstaan van problemen in de ouder-kind relatie, ouderlijk disfunctioneren en zelfs aan kindermishandeling.Het huidige onderzoek laat echter zien dat vroeggeboorte geen direct verband houdt met het ontstaan van hechtingsproblemen of negatief interactiegedrag van de ouder.