Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Marga Beckers adviseur
Telefoon: 06 - 53 97 53 19
E-mail: mbeckers@ncj.nl

Nieuwe uitgave Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg

vrijdag 28 mei 2021

Er is een nieuwe uitgave van het Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg. De vorige uitgave bestond uit twee delen: deel A over de beleidsmatige en organisatorische kant en deel B over de inhoud. Deze 8e editie is één boek waarin beide delen zijn samengevoegd en ingedikt. Diverse partijen hebben een bijdrage geleverd aan de inhoud van het boek, onder wie onder andere JGZ-professionals, beroepsverenigingen, TNO, NSPOH en het NCJ.

Het nieuw Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg (ISBN is: 9789023256410) beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van de JGZ, het wettelijk kader, de inhoud en uitvoering van de JGZ en de professionele ontwikkeling. Per ontwikkelingsfase van het kind vind je relevante en actuele kennis. Niet alleen een update van bestaande kennis komt aan de orde maar ook in de vernieuwingen in de JGZ praktijk, zoals het basispakket JGZ, het Landelijk Professioneel Kader, de JGZ Preventieagenda, Early Life Stress en digitalisering.

Bekijk het inkijkexemplaar > 

Het Leerboek is voor opleidingen die zich richten op (de samenwerking met) de jeugdgezondheidszorg en voor professionals in en rond de JGZ praktijk.

‘Hopelijk levert het leerboek niet alleen kennis op maar inspireert het professionals om het verschil te gaan maken voor ieder kind. Zorg redt levens, preventie generaties.’ - Igor Ivakic, directeur NCJ