Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Nathalie Drost adviseur
Telefoon: 06 - 53 97 55 82
E-mail: ndrost@ncj.nl

Nieuw in de JGZ Academie: de e-learning Motorische ontwikkeling

vrijdag 28 augustus 2020

Er is een nieuwe e-learning beschikbaar in de JGZ Academie: de e-learning Motorische ontwikkeling. Deze e-learning is gebaseerd op de JGZ Richtlijn Motorische ontwikkeling en ondersteunt de JGZ-professional bij het tot stand brengen van een landelijk uniforme en effectieve werkwijze ten aanzien van monitoring, preventie, signalering, advisering en verwijzing bij motorische ontwikkelingsproblemen.

Een goede motorische ontwikkeling heeft op veel manieren een positief effect op de fysieke en psychosociale ontwikkeling van een kind. Zo draagt het onder andere bij aan een actieve leefstijl, levert het een grotere kans op een positief zelfbeeld en de kans om gepest te worden neemt af.

Het achter- of uitblijven van de motorische ontwikkeling kan leiden tot diverse problemen, zoals het hebben van een lager zelfbeeld, angststoornissen en depressies. Hierdoor bestaat de kans dat kinderen met motorische ontwikkelingsproblemen beperkter deelnemen aan sociale activiteiten, wat weer kan leiden tot een inactieve leefstijl, isolatie en angst, ook op latere leeftijd.

Het is dus van belang om motorische ontwikkelingsproblemen zo vroeg mogelijk vast te stellen, zodat er ingegrepen kan worden. Tijdige en adequate behandeling en begeleiding verhogen niet alleen de kans op een betere motorische ontwikkeling, maar ook op het participeren in sociale settingen. Kinderen die zich motorisch goed ontwikkelen, hebben een grotere kans om te mogen meedoen met sport- en spel activiteiten en andere sociale interacties met leeftijdsgenoten.

De JGZ heeft een centrale rol bij het longitudinaal monitoren van de motorische ontwikkeling en bij het signaleren en verwijzen naar adequate behandeling. Ook houdt de JGZ zicht op de opvolging van verwijzingen en effecten van behandelingen. Vanwege de centrale rol van de JGZ is het belangrijk dat de JGZ-professional de preventieve taken goed uitvoert en goede samenwerkingsafspraken maakt met scholen, kinderopvang en andere partners in de ketenzorg.

In deze e-learning leer je aan de hand van uitleg, vragen en praktijkvoorbeelden die zijn aangedragen door JGZ-professionals meer over:

  • de normale en afwijkende motorische ontwikkeling én over wat oorzaken kunnen zijn van een motorisch ontwikkelingsprobleem
  • welke signaleringsinstrumenten gebruikt worden binnen de JGZ en hoe je deze kunt toepassen (preventieve) adviezen en interventies bij motorische ontwikkelingsproblemen en de samenwerking hierin met ketenpartners.

De aanvraag voor accreditatie voor deze e-learning loopt.