Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Trudy Dunnink adjunct-directeur
Telefoon: 06 - 53 97 53 27
E-mail: tdunnink@ncj.nl

Nieuw in de JGZ Academie: de e-learning Depressie

vrijdag 29 november 2019

Er is weer een nieuwe e-learning beschikbaar bij de JGZ Academie: de e-learning Depressie. Deze e-learning is gebaseerd op de JGZ Richtlijn Depressie en helpt je met het herkennen van een depressie en de risicofactoren en de beschermende factoren.

Depressieve gevoelens komen veel voor bij jeugdigen. Zonder specifieke aandacht blijven depressieve klachten bij jeugdigen vaak onopgemerkt en kunnen de klachten toenemen. JGZ-professionals met kennis van (signalen van) depressieve gevoelens, de risicofactoren voor het ontstaan en het verloop kunnen hier alert op zijn en verergering voorkomen. De JGZ Richtlijn Depressie is een leidraad om samen met de individuele jeugdige (en ouder) de juiste afwegingen te maken. De richtlijn biedt handvatten voor voorlichting, preventie, signalering, ondersteuning, monitoring en indien nodig toeleiden naar verdere diagnostiek.

De e-learning Depressie is verdeeld in de volgende onderdelen, die elk een belangrijk onderwerp uit de richtlijn behandelen:

  • Wat is een depressie en welke klachten en signalen kun je herkennen?
  • Wat zijn de beschermende factoren en wat de risicofactoren?
  • Samenwerking met andere partijen.

Ook worden een aantal casuïstieken gepresenteerd om te oefenen bij het toepassen van de richtlijn. De e-learning sluit af met een toets. Accreditatie is aangevraagd. Lees voor het maken van de e-learning eerst de richtlijn.