Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Marga Beckers adviseur
Telefoon: 06 - 53 97 53 19
E-mail: mbeckers@ncj.nl

NCJ partner van de Alliantie gezondheid en geletterdheid

donderdag 28 februari 2019

In december hebben zes organisaties zich aangesloten bij de Alliantie gezondheid en geletterdheid: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Bibliotheek Hoogeveen, Lemniscaat, Reumazorg Zuid West Nederland, Sociaal Werk Nederland en Trimbos-instituut. In totaal zijn 83 organisaties lid. De Alliantie gezondheid en geletterdheid richt zich op het agenderen van laaggeletterdheid, vroeg signaleren van laaggeletterden en hen doorverwijzen naar een Taalhuis, en het ontwikkelen en delen van creatieve aanpakken van laaggeletterdheid. Dit omdat mensen die hun taalvaardigheid verbeteren zowel psychisch als lichamelijk gezondheidswinst boeken.

De nieuwe alliantiepartners gaan aan de slag met concrete acties, zoals:  

  • zorgen voor heldere gezondheidsinformatie over psychische gezondheid,
  • toegankelijk maken van preventieve informatie over middelengebruik en verslaving,  
  • borgen van de aanpak van laaggeletterdheid in de reguliere werkwijze van de Jeugdgezondheidszorg en sociaal werk,  
  • leveren van persoonsgerichte reumazorg,  
  • leveren van een bijdrage aan de Voel je goed!-aanpak van overgewicht en lage gezondheidsvaardigheden.

Meer informatie

Het NCJ heeft samen met de Stichting Lezen en Schrijven en een aantal JGZ- organisaties een aantal pilots ingericht die aan de slag gaan met laaggeletterdheid in de jeugdgezondheidszorg. Doel is de intergenerationele overdracht van laaggeletterdheid te doorbreken en aandacht en aanpak van laaggeletterdheid in de JGZ te borgen. De pilot loopt van oktober 2018 tot januari 2020. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marga Beckers: e-mail: mbeckers@ncj.nl of tel.: 06-53975319