Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Aniek van den Braak adviseur
Telefoon: 06 - 53 97 52 68
E-mail: avandenbraak@ncj.nl

Landelijke Commentaarronde JGZ Richtlijn 'Ouder-kind relatie' gestart

dinsdag 07 april 2020

Graag nodigen wij je uit om op de conceptversies van de JGZ-richtlijn ‘Ouder-kind Relatie’ te reageren. Dit kan tot woensdag 1 juli 2020. Door hier aan mee te doen help je mee de richtlijn te ontwikkelen tot een goede toepasbare richtlijn voor de JGZ-praktijk.

De ouder-kindrelatie vormt de basis voor de ontwikkeling van een kind: zowel in sociaal-emotioneel als in cognitief opzicht zijn kinderen met een goede ouder-kindrelatie beter af dan kinderen waarbij de relatie is verstoord. Vroegsignalering van verstoringen in de ouder-kindrelatie is van groot belang aangezien dit kan leiden tot ontwikkelingsproblematiek, tot gedragsproblemen en in ernstige gevallen tot persoonlijkheidsproblematiek bij het kind. JGZ- professionals verkeren bij uitstek in de positie om de ouder-kindrelatie vroegtijdig ter sprake te brengen, verstoringen te signaleren en ouders te ondersteunen in hun ouderrol. Maar de ouder-kindrelatie is ook een gevoelig thema. Het vraagt veel deskundigheid van professionals om de ouder-kindrelatie op een passende wijze bespreekbaar te maken.

De richtlijn 'Ouder-kind Relatie' geeft handvatten voor het handelen van JGZ-professionals tijdens contacten met individuele jeugdigen van minus negen maanden tot achttien jaar oud en hun ouders, en is bedoeld voor JGZ-professionals. Dit zijn jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten.

De richtlijn wordt ontwikkeld in opdracht en met financiering van ZonMw. De conceptversie voor de praktijktest en de landelijke commentaarronde is op inhoud (wetenschappelijke onderbouwing en opzet) en op voor implementatie vereiste randvoorwaarden beoordeeld door de richtlijnadviescommssie (RAC) van het NCJ.

De richtlijnontwikkelaar is vooral benieuwd naar:

  • Zijn de richtlijnteksten voldoende concreet?
  • Zijn de richtlijnen praktisch uitvoerbaar?
  • Staan er onjuistheden in de teksten?

Je kunt de richtlijnen bekijken op de richtlijnenwebsite van het NCJ: www.jgzrichtlijn.nl. Hiervoor is een inlogcode nodig. Deze kan je opvragen via renate.vanzoonen@tno.nl. Je ontvangt dan ook het format waarin je jouw commentaar op de richtlijn kunt noteren. De werkgroep bundelt de commentaren en verwerkt deze in definitieve versie van de richtlijn.

We verzoeken je vriendelijk om opmerkingen op de conceptrichtlijntekst in de commentaartabel vóór woensdag 1 juli 2020 per e-mail te sturen naar Renate van Zoonen: renate.vanzoonen@tno.nl.
Alvast hartelijk dank!