Nieuwsbericht

Kom in actie tijdens de Week tegen Kindermishandeling

woensdag 30 oktober 2019

Van 18 tot en met 24 november 2019 is de Week tegen Kindermishandeling. Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2019 is: Leren van elkaar. Start zelf een actie of ga aan de slag met het actieplan.

In de Week tegen Kindermishandeling wordt aandacht gegenereerd, niet alleen voor de aard en omvang van het probleem, maar ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van Kindermishandeling te versterken. We roepen alle JGZ-organisaties op om ook in actie te komen en aandacht te besteden aan dit onderwerp. Hoe maak jij het verschil?

Adviseur Marga Beckers is vanuit het NCJ betrokken bij het themadossier Kindermishandeling en vertelt: Elk kind heeft recht om veilig op te groeien. Jaarlijks zijn 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. De JGZ sector heeft het actieplan Kindermishandeling omarmd en de ambitie uitgesproken dit aantal met 10% terug te brengen in 2020. In het actieplan zijn 7 speerpunten benoemd waarmee de sector aan de slag gaat: 44 JGZ-organisaties en 6.000 professionals gaan het verschil maken voor deze kwetsbare kinderen!