Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Ellen-Joan Wessels adviseur
Telefoon: 06 - 13 27 67 62
E-mail: ejwessels@ncj.nl

Jongeren via vlogs stimuleren tot een gezonde leefstijl

vrijdag 28 juni 2019

GGD regio Utrecht, RadarAdvies en het Trimbos-instituut onderzochten binnen het ZonMw project ‘Vloggen als middel om bewustwording en verandering in gezond gedrag bij jongeren te stimuleren’ hoe vlogs kunnen bijdragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl van jongeren. In totaal werden negen vlogs gemaakt met influencers en werden 53 jongeren geïnterviewd. De opbrengst: een flowchart en stappenplan voor JGZ-professionals om zelf gezondheidsboodschappen via video’s over te brengen. Voor de afronding van het onderzoek werd ook de denkkracht van pioniers van het landelijke JGZ innovatieatelier van het NCJ gebruikt.

Onderzocht werd hoe vlogs kunnen bijdragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl van jongeren. Het project bestond uit drie delen: 

  1. Literatuuronderzoek en interviews bij deskundigen naar wat er aan kennis is over gedragsbeïnvloeding van jongeren door middel van vlogs. 
  2. Praktijkonderzoek waarbij drie vloggers onder wie een jeugdverpleegkundige ieder drie vlogs maakten over gezondheid- en/of leefstijlthema’s.
  3. Evaluatie en methodiek ontwikkeling: de vlogs werden zowel online (via likes en comments) als offline (via focusgroepen van jongeren) geëvalueerd. Voor JGZ-organisaties werd een methodiek uitgewerkt om gezondheidsboodschappen via video’s over te brengen. 

Flowchart en stappenplan voor JGZ-professionals

Met een flowchart en stappenplan kunnen JGZ-professionals bepalen of en hoe ze video’s voor jongeren over gezond gedrag maken. Met de flowchart beslis je of je wel of niet een vlog (laat) maken: weet je wat je boodschap is en of de boodschap is over te brengen in een persoonlijk verhaal? Kijkt je doelgroep video’s en heb je voldoende financieel budget? Is het antwoord ‘ja, maak een video’, dan helpt het stappenplan je het hele traject door. Van het specificeren van je boodschap en het eventueel contracteren van een bureau voor influencers tot het maken en verspreiden van de video.

Uitkomsten onderzoek en kansen voor de JGZ

Veel jongeren hebben vragen en problemen over hun gezondheid en welzijn. YouTube video’s en vlogs zijn bijzonder populair onder deze doelgroep. De resultaten laten zien dat er nog niets bekend is over de effecten van video’s op gedrag. Wel kunnen video’s de determinanten van gedrag beïnvloeden, zoals beliefs, attitudes en sociale aanvaardbaarheid. Ook is authenticiteit cruciaal. De experts bevestigen dit en benadrukken tevens het belang van een goede doelgroep analyse en de inhoud van de video. ‘Bij vloggen gaat het om wat je vertelt, hoe je het vertelt en dat je je betrokken voelt’ (expert). Het bereik van jongeren via video’s is groot. De jongeren zelf vinden de kwaliteit, de (korte) lengte van de video en de geloofwaardigheid van de YouTuber het belangrijkst.

Over het NCJ innovatieatelier

De methode voor het inzetten van video’s om gezondheidsboodschappen aan jongeren over te brengen werd getoetst in het landelijke JGZ innovatieatelier van het NCJ. Dit landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan naar ruimte om de beweging naar vernieuwing in gezamenlijkheid in te zetten binnen de eigen organisatie. Dit betekent ook: buiten de muren van de eigen organisatie kijken. Samen verbinden, versterken en vernieuwen we.

Lees meer over het NCJ innovatieatelier >

Meer informatie

Meer weten over de ervaringen bij het onderzoek naar inzet video’s? Neem contact op met Ilse Schramel (projectleider en arts M&G bij GGD regio Utrecht) via ischramel@ggdru.nl.