Nieuwsbericht

Jongeren met onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK)

donderdag 02 juli 2020

Op dinsdag 7 juli 2020 organiseren NCJ, Proscoop, Emovere en Alles is Gezondheid een (gratis) webinar over jongeren met onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK). We laten zien hoe je door een benadering die gericht is op mentaal welbevinden en onderliggende emoties een goede kans hebt op herstel.

Volgens recent onderzoek gaat circa 40% van alle consulten bij huisartsen over lichamelijke klachten waarvoor geen of onvoldoende somatische verklaring wordt gevonden (Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten). Bij sommige medisch specialismen kan dit zelfs oplopen tot 66%. Deze getallen betreffen volwassenen. Voor kinderen en jongeren worden percentages tussen de 15 tot 25% genoemd.

Om een beeld te schetsen: we hebben het dan bijvoorbeeld over jongeren en kinderen die langdurig te maken hebben met (vaak een combinatie van) buikkrampen en diarree, vermoeidheid, rugpijn, schouderklachten, hoofdpijn, misselijkheid, aangespannen bekkenbodem, urineverlies, slapeloosheid, pijn in de gewrichten, zware benen, slaapproblemen, eczeem, astma en angsten.

Effectieve hulp wordt bemoeilijkt door onze focus op het biomedisch model, alleen klachten- symptoombestrijding, een gebrekkige samenwerking tussen zorgverleners en weinig aandacht voor preventie. Het zorgsysteem regeert en het labelen op lichamelijke oorzaken zorgt ervoor dat jongeren met onderliggende mentale- of emotionele problemen in een vicieuze cirkel belanden.

Webinar

De centrale vraag in het webinar is hoe (zorg)professionals deze spiraal kunnen doorbreken en we de aandacht kunnen verleggen naar het beter leren begrijpenvan -de verhalen- van jongeren. Want ook gevoelens en emoties kunnen ziekmakend zijn (en vragen om andere oplossingen). Anders gesteld: hoe kunnen we overmatige diagnostiek en medicalisering verminderen?

Programma

In de uitzending gaan we gaan in op:

 • Wat zijn die onbegrepen lichamelijk klachten en hoe vaak komt het voor?
 • Wat is het verhaal van jongeren met SOLK?
 • Wat gebeurt er allemaal in je leven?
 • Hoe kunnen we hier op een andere manier naar kijken?
 • Wat de rol is van het kind en gezin, maar vooral ook jouw rol als (zorg)professional?
 • Hoe kunnen we onbegrepen pijn of onverklaarbare klachten voorkomen?
 • Wat mag of moet er veranderen in curatieve of preventieve zin?

Sprekers

 • Wico Mulder: Arts M&G / MPH / Jeugdarts Adolescenten, adviseur NCJ 
 • Petulia van Tiggelen: programmamaker, ervaringsdeskundige SOLK, coach, lid van Emovere en productie Zie Mij Nu
 • Iris: 17 jaar, eindexamen gymnasium, was moe, had last van overgeven, hoofdpijn, buikpijn, oorpijn en gediagnosticeerd met longontsteking, chronisch vermoeidheidssyndroom en Pfeiffer.

Voor wie?

Het webinar is gericht op zorgprofessionals (artsen, specialisten, behandelaars, verpleegkundigen, psychologen, etc) en andere betrokkenen bij de gezondheid van jeugd (onderwijs, welzijn, gezin, sport, overheid). De uitzending is ook uitstekend geschikt voor jongeren en ouders zelf.

Tijd/datum

De (live) uitzending vindt plaats op dinsdag 7 juli 2020, 14.00-15.00 uur. Tijdens het webinar kun je vragen stellen.

Aanmelden

Deelname is gratis. Je hoeft hiervoor niets te installeren: aanmelden met je e-mailadres is voldoende.

Schrijf je in voor de webinar >

Zie Mij Nu

Dit webinar is het startpunt van het traject Zie Mij Nu en markeert tevens de lancering van de gelijknamige website. Hierin vragen de samenwerkende partijen om (maatschappelijk) bewustzijn voor de SOLK problematiek en bieden we handreikingen om kinderen en jongeren op een andere manier te benaderen en behandelen.

Zo biedt www.ziemijnu.nl een serie openhartige verhalen van jongeren met onbegrepen lichamelijke klachten. Bij elk verhaal zit een boodschap van de jongere voor de gezondheidszorg. Ook vind je onder elk verhaal reflectie en advies van ‘de zorgprofessional’ (gebundelde respons van verschillende artsen en zorgmedewerkers).

Initiatiefnemers

 • NCJ: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is het innovatie- en kenniscentrum voor de JGZ-sector.
 • Proscoop: de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland voor goede zorg en gezondheid dichtbij. Zusterorganisaties zijn vindbaar via het ROS netwerk
 • Stichting Emovere: groep van SOLK ervaringsdeskundigen en professionals met een innovatieve kijk op SOLK. Zie ook depijnvoorbij.
 • Alles is Gezondheid: netwerk van 3.000 publieke en private partners dat bijdraagt aan de beweging naar een gezonder Nederland.

Het NCJ streeft naar een wereld waarin alle kinderen veilig en gezond opgroeien. We geloven in een sterkte jeugdgezondheidszorg en helpen JGZ-professionals dit doel te bereiken. Door te signaleren, confronteren en inspireren. Met een stevige inzet op preventie. Voor het NCJ is SOLK en een gezonde fysieke en mentale ontwikkeling van adolescenten een speerpunt. Net als het verbeteren van het aanbod van de zorg en het vergroten van de deskundigheid over onbegrepen lichamelijke klachten. Om uiteindelijk zoveel mogelijk jongeren klaar te krijgen voor de toekomst en volwassenheid.