Nieuwsbericht

JGZ-richtlijnen nu ook vindbaar in databank NJi

donderdag 24 november 2016

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een breed overzicht van richtlijnen en standaarden voor de jeugdsector gepubliceerd op haar website. In deze richtlijnen databank staan links naar meer dan 100 richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules met relevantie voor verschillende beroepsgroepen in de context van kinderen en jongeren, zo ook alle JGZ-richtlijnen. 

De databank biedt een overzicht voor professionals in de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdgezondheidszorg. Zij vinden in de databank handvatten voor preventie tot behandeling en nazorg bij uiteenlopende thema's. Met deze databank wordt een overzicht gegeven van de beschikbare thema's per beroepsgroep, maar ook welke thema's in de nabije toekomst verwacht worden. Professionals krijgen daarmee meer inzicht over de werkwijze van hun eigen beroepsgroep, maar ook van professionals uit andere beroepsgroepen waarmee zij samenwerken. Zo biedt de JGZ-richtlijn ADHD andere informatie over het thema dan de standaard van de NHG en de richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming, maar hebben zij wel samenhang. Het verzamelen van diverse richtlijnen is weer een stap dichter bij het versterken van integraal samenwerken. 

Ga hier naar de richtlijnen databank van het NJi