Nieuwsbericht

JGZ Live! 10 november: Corona en veranderingen in schoolverzuim

maandag 30 november 2020

Door de corona crisis heeft schoolverzuim een aantal nieuwe aspecten gekregen. Naast meer verzuim door quarantaine-verplichtingen en milde klachten, zijn er leerlingen die verzuimen om huisgenoten (met risicofactoren) niet te besmetten. Daarnaast zijn er ouders die hun kinderen thuishouden omdat ze bang zijn voor besmettingen op school. In JGZ Live! op 10 november 2020 spraken we met zo'n 100 JGZ-professionals over dit onderwerp.

In JGZ Live! op 10 november 2020 spraken we met zo'n 100 JGZ-professionals over de verzuim-gerelateerde vragen die in de afgelopen weken aan hen werden gesteld. We spraken ook over de rol die de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige juist in deze tijd kunnen vervullen in het belang van schoolgaande kinderen.

Uiteenlopende casus

Er werden uiteenlopende casus besproken. Soms was de uitkomst dat de leerling voorlopig niet naar school ging. Bijvoorbeeld omdat diens ouders bang waren dat door schoolgang het coronavirus hun huis binnen zou kunnen komen. Soms zorgde een gesprek ervoor dat de JGZ-professional de angst voor besmetting had weten te verminderen. Of werd er een praktische oplossing gevonden, bijvoorbeeld dat de leerling eerder van lessen wisselde dan diens klasgenoten, waardoor hij de drukte in de schoolgangen kon vermijden.

We bespraken hoe corona het belang benadrukt van een constructief gesprek tussen school, leerling en ouders. De JGZ kan aan dat gesprek met vakkennis informatie toevoegen, praktische oplossingen aandragen en het keuzeproces van ouders ondersteunen. Uiteindelijk, en ook dat maakt corona eens te meer duidelijk, ligt de beslissing over wel of niet naar school bij de ouders, omdat niemand de verantwoordelijkheid voor de risico-inschatting van hen kan overnemen.

Leerplicht

De leerplicht is onverminderd van kracht. In de praktijk wordt niet afgedwongen dat een kind fysiek naar school gaat als dat de uitkomst is van een zorgvuldige gezamenlijke afweging of als dat beter is voor de leerling of diens gezinsleden. (meer informatie op Rijksoverheid.nl) Daarbij komt ook dat bij veel leraren na de periode met onderwijs op afstand het besef is gegroeid dat voor sommige kinderen vijf dagen per week onderwijs in een volle klas met klasgenoten niet ideaal werkt.

Jeugdarts geen beslissingsbevoegdheid

Scholen vragen soms aan de jeugdarts uit te spreken dat een jongere best naar school kan. Maar zo werkt het niet. Als jeugdarts heb je geen beslissingsbevoegdheid. En in veel gevallen is ook niet mogelijk tot een sluitend medisch oordeel te komen, bijvoorbeeld als vrees voor de gezondheid van een inwonende oma aan de orde is.

Meerdere collega’s lopen er tegenaan dat scholen van jeugdartsen een uitspraak willen dat de leerling wel naar school kan en moet, als hij of zij zelf niet ziek is. Scholen sturen er ook op aan dat leerlingen zoveel mogelijk naar school komen, omdat leraren niet - zoals in het voorjaar - zonder meer beschikbaar zijn voor thuisonderwijs. Ze staan immers weer voor de klas.

Delen praktijkervaringen

In het voorjaar heeft het NCJ een webpagina gemaakt met enkele praktijkvragen en praktijkvoorbeelden rond corona en onderwijs. In de JGZ Live! spreken we af dat het NCJ praktijkvoorbeelden blijft delen. Als je een praktijkervaring wilt delen, waar collega's mogelijk baat bij hebben, kun je daarvoor dit formulier gebruiken. Alvast bedankt voor je bijdrage!