Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Ellen-Joan Wessels adviseur
Telefoon: 06 - 13 27 67 62
E-mail: ejwessels@ncj.nl

Jeugdgezondheidszorg vanzelfsprekend onderdeel van gezonde kinderopvang

woensdag 13 mei 2020

De jeugdverpleegkundigen werkzaam vanuit de consultatiebureaus hebben al jaren contact met de professionals die werken in de kinderopvang. Logisch ook. Het zijn natuurlijke bondgenoten met een gedeelde liefde voor het jonge opgroeiende kind. We zijn dan ook blij met de vernieuwde samenwerking tussen de Gezonde Kinderopvang en de JGZ. Hebben jullie coaches Gezonde Kinderopvang vragen? Wil je dat de jeugdgezondheidszorg ( JGZ) meedenkt over een bepaald kind? Op jullie verzoek biedt de JGZ graag de mogelijkheid voor een consult op indicatie. Maar er is meer wat ons bindt.

It takes a healthy village to raise a healthy child

We weten uit onderzoek, bijvoorbeeld over de eerste 1000 dagen van Tessa Roseboom, dat de leer- en leefomgeving van grote invloed is op de ontwikkeling van het kind. Dus daar waar kinderen zijn, kan het verschil gemaakt worden. Hoe gezonder de kinderopvang, hoe groter de bijdrage aan een gezonde ontwikkeling.

Gezondheidsvaardigheden vergroten

De pijler gezondheid, uit de landelijke JGZ Preventieagenda, zet zich in voor gelijke kansen op een gezonde ontwikkeling door gezondheidsverschillen te verkleinen en gezondheidsvaardigheden te vergroten. Vaardigheden zoals leefstijl, waaronder voeding, beweging, slapen en omgaan met stress en zorgen voor ontspanning. Thema’s die we met elkaar delen. En waar we nog meer met elkaar op kunnen verbinden. Integraal samenwerken, zodat we een sterk fundament kunnen bieden aan onze opgroeiende kinderen. JGZ als een vanzelfsprekend onderdeel van het netwerk gezonde kinderopvang.

Slimme samenwerking loont

Blij en enthousiast zijn we geworden na de verkenning met de coördinatoren Gezonde Kinderopvang, Karen van Drongelen van het voedingscentrum en Margien van Rooij van het RIVM. Er is zoveel wat ons bindt! We sluiten graag aan bij de behoefte van de coaches Gezonde Kinderopvang en zijn blij met de uitnodiging om bij te dragen tijdens de intervisiemomenten van de coaches Gezonde Kinderopvang. Verdiepende workshops over bijvoorbeeld preventie Early Life Stress, opbouw veerkracht bij het kind of actuele thema’s over handhygiëne is slechts het begin. Samenwerken, krachten bundelen, van elkaar leren vanuit dezelfde ambitie inspireert. Elk kind verdient immers een gezonde start!