Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Ellen-Joan Wessels adviseur
Telefoon: 06 - 13 27 67 62
E-mail: ejwessels@ncj.nl

Jeugdgezondheidszorg stimuleert bewegen

donderdag 19 december 2019

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) wil beweging stimuleren. Onder begeleiding van het Kenniscentrum Sport en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) gaan vijf JGZ organisaties dit ook uitstralen in hun wachtruimte. Hiermee willen ze inspiratie vormen voor de gehele jeugdgezondheidszorg. JGZ-professionals zetten zich hierbij in voor een gezonde leefstijl. Het project start begin 2020.

Om vanuit de wachtruimte uit te stralen dat we beweging belangrijk vinden voor kinderen van 0-4 jaar, gaan vijf JGZ organisaties aan de slag om deze ruimte anders in te richten. Onder begeleiding van Kenniscentrum Sport en het NCJ worden laagdrempelige producten ontwikkeld, die bewegen in de wachtruimte kunnen stimuleren. Begin 2020 starten deze vijf locaties met het testen van de producten. Uiteindelijk leidt dit tot een inspiratiegids voor de gehele JGZ, om ook jouw eigen locatie op een gemakkelijke manier om te toveren tot een aantrekkelijke beweegruimte.

Het Kenniscentrum Sport en het NCJ zetten zich beiden in voor bewegingsvaardigheid. Je gezonder en fitter voelen, plezier beleven, vaardigheden ontwikkelen en tegelijkertijd een gezonde leefstijl aanleren is waar JGZ-professionals zich graag voor inzetten. Via onze inspiratiepagina van de pijler gezondheid kun je volgen wat we doen rondom beweging en inspiratie ophalen om aan de slag te gaan binnen je eigen organisatie.