Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Lieke van der Meulen adviseur
Telefoon: 06 - 13 13 64 99
E-mail: lvandermeulen@ncj.nl

Integrale Vroeghulp gaat door in 2020

woensdag 29 januari 2020

Eind 2019 kreeg het NCJ goed nieuws! Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de subsidie voor de landelijke ondersteuning t.b.v. Integrale Vroeghulp de komende twee jaar (2020-2021) verlengt. In dit proces is er grote ondersteuning geweest vanuit de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Op verzoek van het ministerie zal de focus de komende twee jaar liggen op de regionale borging na 2021. Gezien de kracht die in de regio’s zelf ligt is het noodzakelijk dat er, aanvullend op de landelijke ondersteuning, daadkrachtige regionale netwerken zijn. Een van de doelen voor de komende twee jaar is dat er, samen met de coördinatoren, gemeente overstijgende netwerken worden opgezet en gestimuleerd (met oog voor decentralisatie).

Contact

De landelijke coördinatie van Integrale Vroeghulp ligt bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Wil je weten hoe expertise voor het jonge kind (Integrale Vroeghulp) in jouw regio is georganiseerd of wil je Integrale Vroeghulp zelf vormgeven? Bekijk de website www.integralevroeghulp.nl en/of neem dan contact op met NCJ-adviseur Lieke van der Meulen.