Nieuwsbericht

Inspiratieboekje 'Thuiszitten begint bij verzuim'

dinsdag 09 februari 2016

Jaarlijks zitten vele leerplichtige leerlingen om diverse redenen thuis. Kinderen en jongeren vallen niet zomaar uit van school en komen niet zomaar thuis te zitten. Verschillende oorzaken liggen hieraan ten grondslag. De jeugdgezondheidszorg speelt een belangrijke rol voor leerlingen die verzuimen en of thuiszitten door als verbinder op te treden tussen enerzijds leerling en ouders en anders de school.

Het inspiratieboekje 'Thuiszitten begint bij verzuim' belicht de wijze waarop de JGZ, samen met school, ouders en leerling een rol kan spelen bij het voorkomen van ziekteverzuim en het terugdringen van thuiszitten.

Meer informatie of het inspiratieboekje bestellen? Neem contact op met Yvonne van Heerwaarden. Je kunt het inspiratieboekje ook downloaden (PDF).