Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Ellen-Joan Wessels adviseur
Telefoon: 06 - 13 27 67 62
E-mail: ejwessels@ncj.nl

Innovatieatelier 28 november 2018

woensdag 05 december 2018

Woensdag 28 november vond een inspirerende afsluiting van het innovatieatelier 2018 plaats bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid in Utrecht. Innovatie Pioniers en hun introducees kwamen samen rondom het thema: "Productinnovatie: vernieuwingen in de visusscreening."

Het hele innovatieatelier is vastgelegd en de beelden hiervan zijn samengevoegd in een sfeerimpressie. Benieuwd naar de foto’s? Bekijk de video.  

Vernieuwingen in de visusscreening

Kitty van der Ploeg (TNO), Ellen van Minderhout (orthoptist HMC) en Paul Verkerk (TNO) namen ons mee in het onderzoek dat zij verricht hebben bij kinderen van 3 tot 6 jaar. In het onderzoek maakten zij een vergelijking tussen de standaard visusscreening (APK-Landolt-C-Kaart) en een screening met een fotoscreener. Voor het onderzoek gebruikten zij de PlusOptix (een handzaam autrorefractie-apparaat.) Centraal in het onderzoek stond de vraag:

Kan de visusscreening in de jeugdgezondheidszorg verbeterd worden met foto screening?

Om deze vraag te beantwoorden, richtten zij zich op de detectie van amblyopie (lui oog) en risicofactoren voor de ontwikkeling hiervan.

Pitch en (uit)proberen fotoscreeners

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van de PlusOptix, maar er zijn meerdere apparaten op de markt met een vergelijkbare werking. Om innovatie pioniers kennis te laten maken met deze apparaten, kregen de PlusOptix, de Spot en de Go Check Kids app een podium. In boeiende presentaties werden de apparaten toegelicht. Daarna konden de pioniers de verschillende apparaten zelf uitproberen.

Ervaringen Jeugdarts na werkbezoek

Rachel Jansen, jeugdarts Zuidzorg Brussel, vertelde dat zij de Brückner-test heeft geleerd. Dit is een nauwkeurige test om vast te stellen wanneer kinderen doorverwezen moeten worden. Fotoscreeners zijn op deze test gebaseerd. Vervolgens heeft ze de stoute schoenen aangetrokken en is ze zelf op werkbezoek gegaan bij de collega’s in België. Hier maken ze gebruik van de Go Check Kids app. Ze was overdonderd door het systeem maar het riep ook veel vragen op. Rachel stelt dat onderzoek hard nodig is. Verder doet ze een oproep om onze krachten hiervoor te bundelen, zodat we ons kunnen richten op de toekomst.

Gezamenlijk vervolgonderzoek naar vernieuwingen in de visusscreening

TNO en het innovatieatelier van het NCJ ondersteunen vervolgonderzoek naar gebruik van foto screeners bij de visusscreening, als hiervoor genoeg animo is. Uit de groep blijkt dat er behoefte is aan een gezamenlijk besluit. Er zit meerwaarde in samenwerken en samen een keuze maken.

“Gedeelde smart is halve smart” - aldus één van de innovatie pioniers

Er gaven al zes organisaties aan enthousiast te zijn voor een vervolgonderzoek, namelijk:

  • GGD Zaanstreek-Waterland
  • ZuidZorg
  • GGD Hart voor Brabant
  • Thuiszorg West-Brabant
  • GGD Hollands Midden
  • CJG Rijnmond

Middagprogramma Innovatie 2019

Tijdens het middagprogramma hebben de pioniers op een creatieve manier nagedacht over hun eigen rol als innovatie pionier. Vanuit hun eigen rol werden ambities voor 2019 geformuleerd. Uitgewisseld is ook wat hun organisatiedoelen op het gebied van vernieuwing in 2019 zijn. Tot slot werd support die zij daar graag bij zien van het innovatieatelier onder woorden gebracht.

Genoemde organisatiedoelen: Integrale JGZ, samenwerking, verandercultuur, beleidsadvisering, zichtbaarheid, kansrijke start, voorzorg, efficiënt werken, voorbereiden op transparante dossiers, anticiperen op de toekomst, LPK en opleiding.

Nieuws uit het veld

Ellen-Joan gaf een terugkoppeling als antwoord op het verzoek van de pioniers gezamenlijk JGZ vraagstukken met behulp van service design op te pakken. Dit verzoek is ontstaan naar aanleiding van de masterclass (20 juni) over servicedesign in de JGZ.

Hier hebben al zeven organisaties aangegeven geïnteresseerd te zijn in een gezamenlijke aanpak. Samenwerken aan landelijke JGZ-vraagstukken geeft naast efficiëntie ook een boost aan het nieuwe vakmanschap. Met deze organisaties is afgesproken de volgende stap te zetten in het uitwerken van deze gezamenlijke trainingswens. Wie doen er al mee? JGZ Almere, Sante, GGD Zaanstreek-Waterland, GGD Hollands Noorden, GGD Hollands Midden, ZuidZorg en Thuiszorg West Brabant.

Innovatieversneller

Innovatieversneller is een tijdelijke werk- en leeromgeving waarin een interdisciplinaire groep mensen samenwerkt aan het oplossen van zogenaamde ‘wicked problems’. Tijdens de slotbijeenkomst (6 december), worden de ontwikkelde prototypen gepresenteerd. Ellen-Joan heeft plek voor 1 introducé, geïnteresseerden kunnen Ellen-Joan mailen op ejwessels@ncj.nl.

Lancering nieuwe app

Tijdens de bijeenkomst van het Techberaad is de app 'Beweegwijzer' gelanceerd, een laagdrempelige app die in opdracht van de GGD Regio Utrecht is ontwikkeld. Het doel is om het aantal minuten lichaamsbeweging per week van basisschoolleerlingen in kaart te brengen. De app kan door kinderen en hun ouders online worden ingevuld.

Save the date!

De data van de innovatieateliers 2019 zijn bekend, zet ze meteen in de agenda.