Nieuwsbericht

Hoe verliep de introductie van het digitale vaccinatieboekje?

maandag 26 augustus 2019

In de nieuwsbrief van januari 2019 schreven we er al over: de app Vaccinatieboekje. Deze app geeft een integraal vaccinatie inzicht van alle verkregen vaccinaties. Niet alleen de vaccinaties die behoren tot het rijksvaccinatieprogramma, maar ook particulier verkregen vaccinaties. De klanten die hun vaccinaties netjes bijhouden in de app hebben zo het beste overzicht hun totale vaccinatiestatus. Het NCJ vroeg zich af hoe de app door jeugdigen en ouders is ontvangen.

GGD Hollands midden (GGD HM) en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de gemeente Utrecht brachten de app onder de aandacht van hun klanten bij de Meningokokken ACWY-vaccinatie die dit voorjaar werd gegeven.

We spreken Ben de Waal, manager logistiek en uitvoering rijksvaccinatieprogramma (RPV) bij GGD HM, en Nicolas Takken, Adviseur Gezondheid met als aandachtsgebied gezondheidstechnologie, van de gemeente Utrecht.

Hoe verliep de introductie van de app?

Ben vertelt: “Tijdens een aantal groepsvaccinaties werd bij binnenkomst van de jongeren de informatie over de app gegeven. Opvallend genoeg reageerden de ouders het meest positief en waren het ook vaak de ouders die de app downloaden en foto’s maakten van de display van de vaccinatie die werd gegeven. Of ze stimuleerden hun kinderen om dat te doen.”

Nicolas heeft een wat uitgebreidere communicatie campagne gevoerd. “Naast een verwijzing naar de app in de uitnodigingsbrief van het RIVM stond er ook informatie op de tijdelijke website ‘vaccineren in Utrecht’. Op deze actiepagina rondom de MenACWY campagne stond extra gebruikersinformatie over de app. En last but not least wordt de app genoemd in de Utrechtse vaccinatie alliantie.

Tegelijkertijd constateren zowel Ben als Nicolas dat jongeren zelf niet altijd het belang inzien van het registreren van hun vaccinatie. Ook niet in een papieren vaccinatiebewijs. Er is wat tijd voor nodig om hen goed te informeren. Beiden concluderen dat, naast alle schriftelijke en poster-display-communicatie, het moment ná het vaccineren daar het meest geschikt voor is. Een aparte stand bij de uitgang met informatie over het digitaal opslaan van je vaccinatie is ook een optie.

Hoeveel mensen zijn de app gaan gebruiken?

Pim Bruijnes (medische informatiekunde) en Marco Goeijenbier (aios interne geneeskunde) zijn de grondleggers en ontwikkelaars van de app. Zij zijn voor ons de cijfers ingedoken. In juli werd de app in Zuid-Holland door 336 personen gebruikt en in de provincie Utrecht door 150 personen. Het aandeel jongeren dat de app gebruikt is niet bekend, maar wel is bekend dat de vaccinatie meningokokken ACWY 227 keer is geregistreerd. Inmiddels is de app al bijna meer dan 10.000 keer gedownload en zijn er zo’n 14.000 vaccinaties mee geregistreerd.

Op de vraag wat de De Utrechtse wethouder Victor Everhardt van de app vond, antwoordde hij verrassend:“Uit eigen ervaring weet ik hoe handig de app kan zijn!”

Tevreden?

Nicolas en Ben zijn redelijk tevreden met de eerste resultaten, maar hadden iets meer gebruikers verwacht. Nicolas is wel blij dat de app zich gemakkelijk in fases laat implementeren: “Eerst voor de meningokokken ACWY en van daaruit uitbouwen. Soms moet je klein maar fijn beginnen om leerervaringen op te doen”.

Marco en Pim zien groei in het gebruik van het vaccinatieboekje. “We hebben in de afgelopen periode gezien dat veel ouders de app gebruiken om vaccinaties van hun kind te registreren. Om het ze zo makkelijk mogelijk te maken, hebben we sinds kort de functionaliteit toegevoegd dat je met meerdere ouders de vaccinaties van het kind kunt beheren. Op deze manier kan er altijd een goede registratie plaatsvinden.”

Ze hebben ook plannen voor de doorontwikkeling. Zo willen ze op basis van de vaccinaties en hun bescherming, de gebruikers van de app berichten sturen als de bescherming van hun vaccinatie verloopt. Ook willen zij de app in meerdere talen beschikbaar maken.

Om meer bekendheid aan de app te geven zal de werkgroep vaccineren (in Utrecht) voor de komende MenACWY inhaaldag instructies over hoe de app werkt delen onder JGZ professionals. Bij GGD Hollands Midden heeft de implementatie van de app nog geen officiële status. De komende maanden gaat er, middels een klein implementatieproject, een meer organisatiebrede uitrol plaatsvinden. En bij dit vervolg weten Ben en Nicolas elkaar te vinden. Beiden geven aan voordeel en plezier aan de samenwerking te beleven.

Hoe werkt de app ook alweer?

In het Vaccinatieboekje kunnen zowel particulier verkregen vaccinaties als de vaccinaties toegediend in het kader van het rijksvaccinatieprogramma worden genoteerd. De gebruiker van de app voert zelf zijn vaccinaties in. Het is ook mogelijk een foto met de desbetreffende informatie in de app te uploaden. Het digitale Vaccinatieboekje is gratis en te downloaden in de verschillende app stores. De app is in de GGD AppStore met vijf sterren gewaardeerd.

Interesse?

Wil je het vaccinatieboekje ook in jouw regio onder de aandacht van klanten brengen en gebruik maken van het materiaal (display) van GGD Hollands Midden en/of Utrecht? Neem dan contact op met Ben de Waal via 06 23 26 12 81 of bdewaal@ggdhm.nl, Nicolas Takken via 030 28 61791 of n.takken@utrecht.nl of Paula Zwijgers via 06 24 35 10 24 of pzwijgers@ncj.nl.