Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Ellen-Joan Wessels adviseur
Telefoon: 06 - 13 27 67 62
E-mail: ejwessels@ncj.nl

Het NCJ en Amsterdam UMC slaan handen ineen om leefstijladvies te optimaliseren

vrijdag 13 december 2019

Leefstijladvies optimaliseren en managers en medewerkers in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) ontlasten. Dat is wat we met deze samenwerking willen bereiken. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en Amsterdam UMC, locatie VUmc, zetten zich samen in om bestaande interventies ter optimalisatie van de leefstijladvisering in de JGZ 0-4 jaar landelijk te delen.

In het project Samen Gezond Groot heeft het VUmc, samen met ouders en JGZ-professionals, onderzoek gedaan naar de huidige leefstijladvisering in de JGZ voor 0-4 jaar. Uit het onderzoek komen een aantal aanknopingspunten naar voren om de leefstijladvisering te optimaliseren. Op basis van de wetenschappelijke resultaten ontwikkelden vier JGZ-organisaties een interventie om de leefstijladvisering in hun organisatie te verbeteren. We willen deze interventies graag landelijk beschikbaar stellen, zodat andere organisaties niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden en deze interventies niet op de plank verdwijnen.

Maar hoe zorgen we ervoor dat deze initiatieven landelijk gedeeld worden en dat andere organisaties het ook daadwerkelijk kunnen gaan gebruiken? Wat is daarvoor nodig? Om daarachter te komen staat het landelijke JGZ innovatieatelier op 24 juni 2020 bij het NCJ in het teken van dit project. Managers, staf en andere JGZ-medewerkers zullen tijdens deze dag een antwoord gaan zoeken op deze vraag. De dag zal in het teken staan van de thema’s leefstijl, preventie en gezondheid.

Met de input uit het innovatieatelier willen we een toolkit leefstijladvisering ontwikkelen, en deze landelijk beschikbaar stellen. Elke JGZ-organisatie kan hier meteen van profiteren! Door samenwerking en het delen van huidige kennis en materialen willen we écht impact maken. Denk je mee? Meld je dan aan bij NCJ-adviseur Ellen-Joan Wessels, via ejwessels@ncj.nl