Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Tanja Geerdes-Maas adviseur
Telefoon:
E-mail: Tijdelijk niet aanwezig.

Handleiding digitale inzage DD JGZ

donderdag 25 juni 2020

Vanaf 1 juli 2020 moeten alle burgers in Nederland hun medisch dossier online kunnen inzien. Voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) betekent dit dat gezaghebbende ouders en jeugdigen vanaf 12 jaar toegang moeten hebben tot het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). Een landelijke werkgroep heeft een handleiding gemaakt waarin staat op welke wijze de JGZ deze wetswijziging uitvoert.

Wetswijziging per 1 juli

Naar aanleiding van de wijziging in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) is het per 1 juli 2020 wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Binnen de JGZ wordt er gebruikgemaakt van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). Voor de JGZ betekent de wetswijziging dat gezaghebbende ouders en jeugdigen vanaf 12 jaar recht hebben op digitale inzage in en/of een afschrift van het DD JGZ. Het NCJ heeft voor de implementatie hiervan vorig jaar een landelijke werkgroep opgericht. De werkgroep werkte uit hoe de JGZ deze wet in de praktijk kan uitvoeren en maakte hiervoor een handleiding. In de werkgroep zaten JGZ-professionals, beleidsmedewerkers, het ministerie van VWS en Nictiz.

Handleiding

In het DD JGZ kan informatie staan die niet (volledig) bedoeld is voor de ouder(s), omdat dit bijvoorbeeld voor de jeugdige gevaar kan opleveren. Ook kan bepaalde informatie de privacy van derden schaden. Om deze reden beoordeelt de JGZ-professional het DD JGZ en schermt deze informatie af voordat de online inzage in en/of een  afschrift van het DD JGZ gerealiseerd wordt. Daarnaast bekijkt de JGZ-professional vooraf wat de leeftijd van de jeugdige is en wie er gezag heeft. Dit bepaalt of de aanvrager recht heeft op inzage in en/of een afschrift van het DD JGZ. Ook controleert de JGZ-professional de identiteit van de aanvrager. Deze werkwijze is in de handleiding geborgd. In de handleiding wordt de wetswijziging besproken en de mogelijkheden voor de JGZ-professional om deze wet uit te voeren in de praktijk. 

Inzage in de eigen medische gegevens is niet nieuw. Ook nu hebben gezaghebbende ouders en jeugdigen vanaf 12 jaar al recht op inzage, alleen hoeft die inzage niet per se ook elektronisch te kunnen plaatsvinden.